[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

  เนื้อหาที่ 1 : ข่าวสาร กิจกรรม
หมวดหมู่
จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 229  
 • ข่าวกิจกรรมกศน.
 • 4  
 • ข่าวทั่วไป
 • 5  
 • กศน.อำเภอกงไกรลาศ
 • 0  
 • กศน.อำเภอคีรีมาศ
 • 0  
 • กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย
 • 0  
 • กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม
 • 1  
 • กศน.อำเภอสวรรคโลก
 • 0  
 • กศน.อำเภอศรีสำโรง
 • 0  
 • กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย
 • 0  
 • กศน.อำเภอศรีนคร
 • 0  
 • กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย
 • 0  
    เนื้อหาที่ 2 : Download
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ทดสอบหมวดหมู่
 • 1  
 • ดาวน์โหลดทั่วไป
 • 8  
    เนื้อหาที่ 3 : ข่าวประชาสัมพันธ์
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 1  
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
 • 0  
 • ข่าวประชาสัีมพันธ์ กศน.ตำบล
 • 0  
    เนื้อหาที่ 4 : บทความสาระน่ารู้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ความรู้เกี่ยวกับ IT
 • 9  
 • ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
 • 2  
 • บทความทั่วไป
 • 5  
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • 1  
 • บทความสุขภาพ
 • 2  
 • การศึกษานอกระบบ
 • 9  
 • ผอ.สังวาลย์
 • 95  
 • หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
 • 2  
 • ผช.ศรีโสภา
 • 0  
 • ผอ.กศน.กงไกรลาศ
 • 1  
 • ผอ.กศน.กศน.คีรีมาศ
 • 1  
 • ผอ.กศน.ทุ่งเสลี่ยม
 • 1  
 • ผอ.กศน.บ้านด่านลานหอย
 • 1  
 • ผอ.กศน.เมืองสุโขทัย
 • 1  
 • ผอ.กศน.ศรีนคร
 • 1  
 • ผอ.กศน.ศรีสำโรง
 • 1  
 • ผอ.กศน.ศรีสัชนาลัย
 • 1  
 • ผอ.กศน.สวรรคโลก
 • 1  
 • ผอ.ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ
 • 4  
    เนื้อหาที่ 5 : เรื่องเด่นวันนี้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 113  
 • ข่าวของ ศูนย์การเรียนชุมชน
 • 0  
 • ข่าวเด่น
 • 45  
 • จัดซื้อ-จัดจ้าง
 • 60     
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา ระบบ MIS สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน : ระบบ N-NET) อบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ Guru กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ETV ศูนย์รวมสื่อ SchoolNet ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา You-Learning สถานีวิทยุศึกษา อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย googleapps สถานีวิทยุที่นำเสนอข่าวของกศน. สอนทำเว็ป
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
  245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
  e-mail : 
  sukho_nfe@sukho.nfe.go.th Webmaster : นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ
  facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
  Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ