[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 ประวัติความเป็นมาของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
 
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
 
 
                   -  พ.ศ. 2520 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย แต่เดิมเป็นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 17 สังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่อาคารหลังเก่าโรงเรียนสวรรคอนันตวิทยา อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  รับผิดชอบจัดการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ  สำหรับประชาชน  หลักสูตรระยะสั้น  300  ชั่วโมง  สาขาต่างๆ  เช่น  ช่างเครื่องยนต์  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างวิทยุ  ช่างตัดเสื้อสตรี  ช่างตัดผมชาย  ช่างตัดผมเสริมสวย  พิมพ์ดีด  เป็นต้น
                   -  พ.ศ. 2522  กองการศึกษาผู้ใหญ่เปลี่ยนสถานะเป็น  กรมการศึกษานอกโรงเรียน
                   -  พ.ศ. 2528  วันที่  18  ตุลาคม  2527  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง  “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย”  โดยยุบรวมโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่  17  และโอนทรัพย์สินบุคลากร  รวมเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัยสถานที่ตั้งแต่เดิม  เช่าอาคารอยู่ที่บริเวณหลักตลาดสด อ.เมืองสุโขทัย จากนั้นได้ย้ายเข้าไปอยู่รวมกับสภาตำบลบ้านกล้วย อ.เมือง    จ.สุโขทัย
                   - พ.ศ.  2529  ในปี  พ.ศ. 2528  ได้งบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน  สร้างอาคารสำนักงาน  ณ  บริเวณสภาตำบลบ้านกล้วย  หมู่ที่   2  ต. บ้านกล้วย  อ.เมือง จ.สุโขทัย  ถ.จรดวิถีถ่อง (สุโขทัย-เมืองเก่า)  มีพื้นที่  9  ไร่ 3  งาน  71  ตารางวา  เป็นที่ดินเช่าของกรมศาสนา  ซึ่งศูนย์การศึกษานอก
                   - ตั้งแต่  พ.ศ. 2530  ถึงปัจจุบัน  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย  ตั้งอยู่ที่เลขที่  245  หมู่ 2  ถนนจรดวิถีถ่อง  ต.บ้านกล้วย  อ.เมือง  จ.สุโขทัย  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับประชาชนนอกโรงเรียน ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ  การศึกษาตามอัธยาศัย  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  พัฒนาสังคมและชุมชน
                   วันที่  4  มีนาคม  พ.ศ.  2551  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.  2551  มีผลบังคับใช้ทำให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย  เปลี่ยนสถานภาพจากสถานศึกษา  เป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย

 


เข้าชม : 7940
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นางสาวยุพาพิน ดิษสวน