[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
ปฏิบัติดี มีจิตอาสา
เรียนรู้ถิ่นฐานบ้านเกิด เมืองกำเนิดลายสือไทย


 

ทำเนียบบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
 
  

 

 

 
     
 


 

 
 

 
 

 นางคนึงนิตย์  วันนิตย์

 
 

รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดสุโขทัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

นางหทัยภัทร  ทองเป้า

นายบรรเลง  ยงญาติ

น.ส.อาภาจันทร์ศิริไพบูลย์

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

     

นางเจตจำนงค์  สมยิ้ม

นางสมร  คล้ายแท้

นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

     

นางณีรนาถ  บุญขำ

นายกฤษชนะ  สิงคาร

นายรณชัย  ไชยญะอนุกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการศึกษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     

 

นางสุมิตรา  คงเรือง

 น.ส.จรัญญา ชัยอ้าย  
พนักงานพิมพ์ชั้น 3  นักจัดการงานทั่วไป  
     

   
 นายธีรศักดิ์  มวลศรี นายพรหม  พัดพ่วง  นางพรศิริ  ทรัพย์ประสเริฐ
 พนักงานพิมพ์ชั้น 3  พนักงานขับรถโมบาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
     
นายวิชัย  จันทร์นาค  นายประจักษ์  คำกระจ่าง  
 พนักงานขับรถยนต์  พนักงานจ้างเหมา  
     เข้าชม : 7477
 
 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา ระบบ MIS  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน : ระบบ N-NET) อบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ Guru กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ETV ศูนย์รวมสื่อ SchoolNet ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา You-Learning สถานีวิทยุศึกษา อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย googleapps สถานีวิทยุที่นำเสนอข่าวของกศน. สอนทำเว็ป
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th Webmaster : นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ