[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

Download : ทั้งหมด
  

23 / ก.ค. / 2562 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
เข้าชม : [63]
23 / ก.ค. / 2562 : ดาวน์โหลดทั่วไป
งานวิจัยในชั้นเรียน
งานวิจัยในชั้นเรียน
เข้าชม : [35]
15 / ก.ค. / 2562 : ดาวน์โหลดทั่วไป
แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)
เข้าชม : [82]
15 / ก.ค. / 2562 : ดาวน์โหลดทั่วไป
เครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือไทย ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557
เครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือไทย ตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557
เข้าชม : [83]
15 / ก.ค. / 2562 : ทดสอบหมวดหมู่
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
เข้าชม : [104]
15 / ก.ค. / 2562 : ดาวน์โหลดทั่วไป
คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน กศน.
คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานในสังกัด สำนักงาน กศน.
เข้าชม : [97]
15 / ก.ค. / 2562 : ดาวน์โหลดทั่วไป
คู่มือการใช้งานระบบ \"โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้ ระยะที่ 2\"
คู่มือการใช้งานระบบ \"โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้ ระยะที่ 2\"
เข้าชม : [73]
15 / ก.ค. / 2562 : ดาวน์โหลดทั่วไป
คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
เข้าชม : [75]
12 / ก.ค. / 2562 : ดาวน์โหลดทั่วไป
สื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
สื่อการเรียนรู้ การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
เข้าชม : [28]
12 / ก.ค. / 2562 : ดาวน์โหลดทั่วไป
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
เข้าชม : [31]
15 / ม.ค. / 2562 : ดาวน์โหลดทั่วไป
โครงการอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนนำดิจิทัลชุมชน
หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและหลักสูตรการโปรโมทสินค้า
เข้าชม : [484]
11 / ก.ย. / 2557 : ดาวน์โหลดทั่วไป
แบบฟอร์มและระเบียบ
แบบฟอร์มและระเบียบ
เข้าชม : [1371]
5 / ก.พ. / 2557 : ดาวน์โหลดทั่วไป
หลักสูตร
Download ทั้วไป
เข้าชม : [6004]
15 / ต.ค. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
เอกสารเผยแพร่
เอกสารวิชาการเผยแพร่
เข้าชม : [1879]
29 / พ.ย. / 2555 : ดาวน์โหลดทั่วไป
ระเบียบการเงินและพัสดุ
ระเบียบการเงินและพัสดุ
เข้าชม : [2016]
22 / พ.ย. / 2555 : ดาวน์โหลดทั่วไป
โครงจัดซื้อแท๊บเล็ตเพื่อการพัฒนา
โครงจัดซื้อแท๊บเล็ตเพื่อการพัฒนา
เข้าชม : [1414]
16 / พ.ย. / 2555 : ดาวน์โหลดทั่วไป
เอกสารอบรมโครงการ
เอกสารอบรมโครงการ
เข้าชม : [1144]
30 / ส.ค. / 2555 : ดาวน์โหลดทั่วไป
เอกสารนำเสนอรับผู้ตรวจราชการ
เอกสารนำเสนอรับผู้ตรวจราชการ
เข้าชม : [1023]
14 / ส.ค. / 2555 : ดาวน์โหลดทั่วไป
เอกสารดาวน์โหลดทั่วไป
เอกสารเผยแพร่ทั่วไปของหน่วยงานราชการ
เข้าชม : [1096]
31 / ก.ค. / 2555 : ดาวน์โหลดทั่วไป
ของตกแต่ง และ website
ของตกแต่ง และ website
เข้าชม : [990]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นางสาวยุพาพิน ดิษสวน