กศน.สวรรคโลก

 

    กศน.สวรรคโลก   


 กลุ่มงานแผนงาน    

 การจัดการความรู้ KM
 วิจัยอย่างง่าย
 Best practice
 สารสนเทศ


     กลุ่มงานส่งเสริม  

การจัดการศึกษาพื้นฐาน
 การจัดการศึกษาอาชีพ
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
 การประเมินความรู้และประสบการณ์
การศึกษาตามอัธยาศัย
  หลักสูตรท้องถิ่น

 


     กลุ่มงานอำนวยการ   

 ประกาศสอบราคาหนังสือ
    -  หนังสือทั่วไป
    -  หนังนวนิยาย
  ประกาศสอบราคา
 จดหมายข่าว กพ51
 จดหมายข่าว มีค.51
 จดหมายข่าว เม.ย.51
 จดหมายข่าว พ.ค.51
 จดหมายข่าว มิ.ย 51
 จดหมายข่าว ก.ค.51
 จดหมายข่าว ส.ค.51
 จดหมายข่าว กย.51
 จดหมายข่าว ต.ค.51


        E-learning     

 สำนัก กศน ภาคเหนือ 
 สำนัก กศน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สำนัก กศน ภาคกลาง 
สำนัก กศน ภาคใต้
 สำนัก กศน ภาคตะวันออก


    บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 

 

 


     Web LINK     


 ศนจ.สุโขทัย
 หสม.เฉลิมราชฯสวรรคโลก

กศน.เมืองสุโขทัย
กศน.กงไกรลาศ
กศน.คีรีมาศ
กศน.ทุ่งเสลี่ยม
กศน.บ้านด่าน
กศน.ศรีนคร
กศน.ศรีสัชนาลัย
กศน.ศรีสำโรง

รู้จัก ศูนย์การเรียนชุมชน

 กศน.ตำบลในเมือง
 กศน.ตำบลเมือง
 กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ
 กศน.ตำบลคลองยาง
 กศน.ตำบลปากน้ำ
 กศน.ตำบลบางยม
 กศน.ตำบลท่าทอง
 กศน.ตำบลคลองกระจง
 กศน.ตำบลนาทุ่ง
 กศน.ตำบลบางขลัง
 กศน.หนองกลับ
 กศน.ตำบลย่านยาว
 กศน.ตำบลวังพิณพาทย์
 กศน.ตำบลวังไม้ขอน
 
พิธภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดสวรรคโลก


Admin Only

Free Web Counter


เรื่องเด่นเดือนนี้: > เรื่องที่ 22

วันการศึกษานอกโรงเรียน


                   

      กศน.อำเภอสวรรคโลกจัดงานวันการศึกษานอกโรงเรียน 8  กันยายน ร่วมกับ ศนจ.สท.  ณ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด  กศน.สวรรคโลกเข้าร่วมกิจกรรม จัดนิทรรศการ ทั้งของ ศบอและ ศรช. จัด หนึ่งอาชีพ หนึ่งอำเภอ ร่วมแสดงบนเวที และได้รับรางวัลจากกิจกรรมต่อไปนี้

    รางวัลที่ 1
         1. โครงงานภาษาไทย  "นิทานพื้นบ้านสวรรคโลก"ระดับ ม.ปลาย
         2. โครงงานพัฒนาอาชีพ "ไม้ไผ่สารพัดประโยชน์" ระดับ ม.ปลาย
         3. คัดลายมือ  ระดับ ม.ต้น
         4. คัดลายมือ  ระดับ ประถมศึกษา
         5. เรียงความ "ตามรอยเท้าพ่อเพื่อพอเพียง"  ระดับ ประถมศึกษา

   รางวัลที่ 2      
         1.  โครงงานภาษาไทย  "การละเล่นพื้นบ้าน นางด้ง"ระดับ ม.ต้น
         2. โครงงานพัฒนาอาชีพ "สมุนไพรที่เมืองบางขลัง" ระดับ ม.ต้น
         3.  ตอบปัญหา
         4.  การพูดอวยพร
 
รางวัลที่ 3
         1. โครงงานพัฒนาอาชีพ"การทำไม้กวาดดอกหญ้า" ระดับประถมศึกษา
        
 รางวัลชมเชย
        1.  เรียงความ "ตามรอยเท้าพ่อเพื่อพอเพียง" ระดับ ม.ต้น
        2.  สมุดบันทึกความดี
        3.  ร้องเพลงลูกทุ่ง
        4.  กีฬา "เปตอง วอลเล่ย์บอล"


 


เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ ข่าวที่ 22 ชื่อ file:news22.htm
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]

.
-->

กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร 055 641044 โทรสาร 055 641044
website: http://sukho.nfe.go.th/swl/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต เมื่อ