กศน.อำเภอศรีนคร

กศน.จังหวัดสุโขทัย          
  กศน.สุโขทัย

กศน.อำเภอ                

  กศน.เมืองสุโขทัย
  กศน.กงไกรลาศ
  กศน.คีรีมาศ
  กศน.ทุ่งเสลี่ยม
  กศน.บ้านด่าน
  กศน.ศรีนคร
  กศน.ศรีสัชนาลัย
  กศน.ศรีสำโรง
  กศน.สวรรคโลก

ห้องสมุดประชาชน     

  อ.สวรรคโลก
  อ.บ้านด่าน
  อ.เมือง
  อ.กงไกรลาศ
  อ.คีรีมาศ
  อ.ทุ่งเสลี่ยม
  อ.ศรีนคร
  อ.ศรีสัชนาลัย
  อ.ศรีสำโรง

 • สารสนเทศ
 • GoogleApps
 • E-Office
 • E-Budget 
 • ระบบ MIS
 • N-NET
 • N-NET ม.6 ใน 8 เดือน
 • ระบบบริหารจัดการการสอบ
 • GFMIS
 • ข้อมูลสารสนเทศ กศน.
 • ข้อมูลผลสอบ กศน.สุโขทัย
 • ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
 • LRLS Admin
 • ข้อมูลความต้องการศึกษา
 • ฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ
 • ฐานข้อมูลผู้พิการ
 • ฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติ
 • ออกรหัสวิชาเลือก
 • อบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ Guru
  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
  ETV
  ศูนย์รวมสื่อ
  SchoolNet
  ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
  You-Learning
  สถานีวิทยุศึกษา
  อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

  googleapps
  สถานีวิทยุที่นำเสนอข่าวของกศน.
  โปรแกรมe-office
  งบประมาณออนไลน์
  เว็บ กศน.และเครือข่าย
  สอนทำเว็ป
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  Admin Only  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กศน.อำเภอศรีนคร

   

   

    

   


  อ่านรายละเอียด

   

   

  เก็บตกบรรยากาศพิธีเปิดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)

  โดย สมศ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)

  ณ กศน.อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

   

   

   

   

  บรรยากาศการประเมินสมศ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณกศน.อำเภอศรีนคร

  กศน.ตำบลคลงมะพลับ ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

  ณ โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

  ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

   

   

   

  กศน.อำเภอศรีนคร และห้องสมุดประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  ณ สวนสุขภาพริมทางรถไฟ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

   

   

   

   

  นายปัณณพงศ์  ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามความพร้อม การประเมิน สมศ.
  กศน.อำเภอศรีนคร เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

  กศน.อำเภอศรีนครโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีนคร

  เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ กศน.อำเภอศรีนคร เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕

   

  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕กศน.อำเภอศรีนคร จัดการประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลนครเดิฐ ณ ห้องประชุมอบต.นครเดิฐ

  กศน.อำเภอศรีนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาค้นคว้า ในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓

  กศน.ศรีนครเข้าร่วมวันรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๕๓ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

  กศน.อำเภอศรีนคร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓

   


  อ่านรายละเอียด


  นายสำอางค์   บุญเกิด
  ผู้อำนวยการศูนย์กศน.
  อำเภอศรีนคร

   

  นางสาวกนกวรรณ  บริสุทธิ์
  ครูชำนาญการ


  นางสาวประภาพร พูลสุข
  บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ


  นางธัญพร  ศิลา
  ครูอาสาฯ


  นางสาวณัฐติกานต์  แจ้งนคร
  ครูอาสาฯ    นายทวีศักดิ์ คงประจักษ์
  ครูกศน.ต.น้ำขุม


  นายสุริยา  บูรพา 
  ครู กศน.ต.ศรีนคร


  นางสาวคนิจดา  สัจถาผล
  ครู กศน.ต.นครเดิฐ


  นางสาวนิสากร   เดสูงเนิน
  ครูกศน.ต.คลองมะพลับ

   


  นายฤทธิชัย สุริยัน
  ครูกศน.ตำบลหนองบัว


  นางสาวภุมรินทร์ ธิชากรณ์
  ครูศรช.บ้านบึงพระยอด

  นางสาวนัทรา  คุณรัตนมนตรี
  ครูปวช.

  นางสาวสุนิตสา  แก้วโน
  บรรณรักษ์

        มุมสมาชิก  

  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เรามาสัมครเป็นสมาชิก กันดีกว่า

   สมัครสมาชิก
   ส่งข่าวสมาชิก
   รู้จักสมาชิของเรา
   บทความจากสมาชิก


  กศน.อำเภอศรีนคร
  ตำบลศรีนคร อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64180
  โทร 055 - 652578 โทรสาร 086-4402525
  website: http://sukho.nfe.go.th/snk/
  ติดต่อมาได้ที่
   

  พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต ปรับปรุงโดย คณะทำงาน ICT สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
  --> >