กศน.อำเภอศรีสำโรง


น.ส.สุกัญญา  แก้วเขียวบรรณารักษ์อัตราจ้าง


94/3 หมู่ 3
ต.คลองตาล
อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
64120

 

 


กศน.จังหวัดสุโขทัย          
  กศน.สุโขทัย

กศน.อำเภอ                

  กศน.เมืองสุโขทัย
  กศน.กงไกรลาศ
  กศน.คีรีมาศ
  กศน.ทุ่งเสลี่ยม
  กศน.บ้านด่าน
  กศน.ศรีนคร
  กศน.ศรีสัชนาลัย
  กศน.ศรีสำโรง
  กศน.สวรรคโลก

ห้องสมุดประชาชน     

  อ.สวรรคโลก
  อ.บ้านด่าน
  อ.เมือง
  อ.กงไกรลาศ
  อ.คีรีมาศ
  อ.ทุ่งเสลี่ยม
  อ.ศรีนคร
  อ.ศรีสัชนาลัย
  อ.ศรีสำโรง 

 facebook สารสนเทศ

 • GoogleApps
 • E-Office
 • E-Budget 
 • ระบบ MIS
 • N-NET
 • N-NET ม.6 ใน 8 เดือน
 • ระบบบริหารจัดการการสอบ
 • GFMIS
 • ข้อมูลสารสนเทศ กศน.
 • ข้อมูลผลสอบ กศน.สุโขทัย
 • ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
 • LRLS Admin
 • ข้อมูลความต้องการศึกษา
 • ฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ
 • ฐานข้อมูลผู้พิการ
 • ฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติ
 • ออกรหัสวิชาเลือก

 • ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
  ห้องสมุดประชาชน
    เฉลิมราชกุมารี อ.สวรรคโลก
    เฉลิมราชกุมารี อ.บ้านด่าน
    อ.เมือง
    อ.กงไกรลาศ
    อ.คีรีมาศ
    อ.ทุ่งเสลี่ยม
    อ.ศรีนคร
    อ.ศรีสัชนาลัย
    อ.ศรีสำโรง


  Admin Only
  อ่านรายละเอียด

  ภาพบรรยากาศห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสำโรง  มุมบริการๆต่าง ภายในห้องสมุด

  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ร่วมกับทางเทศตำบลศรีสำโรง ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง

  ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้บริการออกหน่วยเคลื่อนไปในตำบล 

   เพื่อเป็นกระจายมูลข่าวสารความรู้ให้กับประชาชน  ในพื้นที่ต่างๆในอำเภอศรีสำโรงได้รับบริการอย่างทั่วถึง


    ด้วยงานห้องสมุดอำเภอศรีสำโรงและศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสำโรงได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายนอกและภายในอาคารเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและมีสื่อบริการที่หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงขอเชิญชวนชาวอำเภอศรีสำโรงและอำเภอไกล้เคียงได้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน

   

    ความรู้นั้นถือได้ว่าเป็นอาวุธสำคัญของมนุษย์ก็ว่าได้ แต่การได้มาซึ่งความรู้นั้นก็มีหลายวิธีด้วยกันและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการอ่าน  การอ่านหนังสือนั้นถือเป็นหัวใจหลักของการยกระดับความรู้ในแต่ละบุคคลซึ่งแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีลักษณะของการอ่านและประเภทหนังสือที่  แตกต่างกันไปตามความชอบส่วนบุคคล ไม่ใช่สิ่งที่แปลกเลยถ้าคนมีการอ่านที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งที่แปลกคือ “การที่คนไม่อ่านหนังสือ” ซึ่งถือได้  ว่าเป็นปัญหาสำคัญอย่างมากทั้งในระดับตัวบุคคลและประเทศ    สถาณการณ์การอ่านหนังสือของคนไทยนั้นกำลังที่จะเข้าขั้นเลวร้ายถ้ายังปล่อยให้ปัญหานี้ให้ดำเนินต่อไป โทษของการที่คนไม่อ่านหนังสือ  นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเสียหายในส่วนบุคคลเท่านั้น แต่จะยังคงความเสียหายไปถึงประเทศชาติด้วย หรือยัง”

          ด้วยห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสำโรงเห็นถึงความสำคัญของการอ่านจึงได้จัดกิจกรรมรักการอ่านเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการอ่านเพิ่มมาขึ้น โดยการจัดกิจกรรม คัดลายมือ  แข่งอ่านทำนองเสนาะ  คำขวัญ  ประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือ  มีมอบรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าใช้บริการจากห้องสมุดตามลำดับโดยดูจากบันทึกการใช้บริการเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักอ่านประจำ  และเป็นแรงจูงใจให้กับนักอ่านหน้าใหม่ให้มีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าโดยการอ่านมากขึ้น ซึ่งในกิจกรรมรักการอ่านครั้งนี้จัดขึ้นวันที่  25  มิถุนายน  2553  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสำโรง โดยมีกลุ่มประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  500  คน  นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยอ่านหนังสือเท่านั้น แต่ที่สำคัญ "วันนี้คุณอ่านหนังสือหรือยัง"


  อ่านรายละเอียด


   

  นายชนัญ คงเมือง
  ผอ.กศน.อำเภอศรีสำโรง  อบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ Guru
  กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
  ETV
  ศูนย์รวมสื่อ
  SchoolNet
  ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา
  You-Learning
  สถานีวิทยุศึกษา
  อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย

  googleapps
  สถานีวิทยุที่นำเสนอข่าวของกศน.
  โปรแกรมe-office
  งบประมาณออนไลน์
  เว็บ กศน.และเครือข่าย
  สอนทำเว็ป
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  กศน.อำเภอศรีสำโรง
  ตำบลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64180
  โทร 055 - 652578 โทรสาร 086-4402525
  website: http://sukho.nfe.go.th/libssr/
  ติดต่อมาได้ที่
   

  พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต ปรับปรุงโดย คณะทำงาน ICT สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
  --> >