ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย

 บรรณารักษ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

 ข้อดีของกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 ห้องสมุดลอยน้ำ ทางเลือกใหม่ในอนาคต

 เดี๋ยวนี้เขานำ tablet มาให้ผู้ใช้มาใช้บริการกันแล้ว
 ศูนย์อาเซียนศึกษาศรีสัชนาลัย
 ตั้งอยู่ในห้องสมุดประชาชน
 สามารถเข้ามาศึกษา จากสื่อได้
 ทั้งวัสดุตีพิมพ์ และโสตวัสดุ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชฯ
มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรูปแบบ
ภูมิทัศน์ให้มีชีวิตอยู่เสมอ
เพื่อสร้างบรรยากาศ ส่งเสริมต่อ
การเรียนรู้ สู่ประชาชนทุกระดับแฮง แปลว่า แรง
เช่น มื้อนี่ฝนตกแฮ้ง แฮง
คือ วันนี้ฝนตกแรงมาก


    รู้จัก กศน.ในจังหวัดสุโขทัย

สำนักงาน กศน.สุโขทัย


กศน. อำเภอ
กศน.เมืองสุโขทัย
กศน.กงไกรลาศ
กศน.คีรีมาศ
กศน.ทุ่งเสลี่ยม
กศน.บ้านด่าน
กศน.ศรีนคร
กศน.ศรีสัชนาลัย
กศน.ศรีสำโรง
กศน.สวรรคโลก


ห้องสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมารี อ.สวรรคโลกเฉลิมราชกุมารี อ.บ้านด่าน
อ.เมืองสุโขทัย
อ.กงไกรลาศ 
อ.คีรีมาศ
อ.ทุ่งเสลี่ยม
อ.ศรีนคร
อ.ศรีสำโรง


    นายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ
    ผอ.กศน.อ.ศรีสัชนาลัย


       นางรัชดา  ศรีปาน
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ


      นายโสรัจ  แควน้อย
     บรรณารักษ์อัตราจ้าง


Admin Only

Free Web Counter
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย

 • เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 น - 16.30 น. (หยุดเฉพาะวันนักขัตฤกษ์)
 • สมาชิกยืมได้ 5 เล่ม  เป็นเวลา 7 วัน
 • สมัครสมาชิกฟรีเพียงมีสำเนาบัตรประชาชนมาใบเดียว
 • ทุกขั้นตอนบริการไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว

    
    
    
    
   
   


อ่านรายละเอียด


วันที่ 16 - 27 มิถุนายน 2557 ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกับ กศน.จังหวัดสุโขทัย
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย 11 ตำบล

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามแผนและนโยบายปี 2557 เรื่องกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
นำโดย นายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย และห้องสมุดประชาชนฯ ได้รับการสนับสนุนรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ได้ออกให้บริการกับนักเรียน ในโรงเรียนในพื้นที่ 11 ตำบล ของอำเภอศรีสัชนาลัย


กิจกรรมหลักของ อำเภอศรีสัชนาลัย ที่ออกให้บริการ มีดังนี้
 1. เรียนรู้หลักศิลาจารึก จำลอง
 2. คัดลายมือ ลายสือไทย
 3. ระบายสี (สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล พร้อมแจกของรางวัล)
 4. เล่านิทาน (พร้อมแจกของรางวัล)
 5. ทายปัญหาอาเซียน (พร้อมแจกของรางวัล)
กิจกรรมครั้งนี้ได้บริการนักเรียน (เป้าหมาย) 1,418 คน จาก 11 ตำบล

16 มิถุนายน 2557 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา  ตำบลหาดเสี้ยว
17 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านวังยายมาก  ตำบลท่าชัย
วันที่ 18 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านพระปรางค์  ตำบลศรีสัชนาลัย
วันที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเมืองด้ง (จังหวัดเคลื่อนที่) ตำบลบ้านตึกวันที่ 20 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านแก่ง  ตำบลบ้านแก่ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2557  โรงเรียนบ้านดอนระเบียง ตำบลแม่สำ + แม่สิน


วันที่ 24 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดเกาะน้อย ตำบลหนองอ้อ


วันที่ 25 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านดงคู่  ตำบลดงคู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว (ราษฎร์บำรุง)
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 โรงเรียนวัดโบราณหลวง  ตำบลสารจิตร
กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย และห้องสมุดประชาชนฯ
ร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกับ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
พื้นที่ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านสารจิตร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ที่ผ่านมาโดย กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ได้นำกิจกรรมไปร่วม 2 กิจกรรมใหญ่ ด้วยการ นำห้องสมุดประชาชนไปประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการอ่าน
ปลูกฝังการเรียนรู้ถิ่นกำเนิด และกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพชุมชนและสังคม

กิจกรรมได้แก่
 • เรียนรู้หลักศิลาจารึก(จำลอง)
 • ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
 • บริการหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุด
 • ขนมโดนัทจิ๋ว
 • น้ำสมุนไพรเก็กฮวย
 • การพับช่อใบเตย

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย นำโดยนายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับห้องสมุดประชาชนจัดตั้งศูนย์อาเซียนประจำอำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ 50 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้สนใจหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอศรีสัชนาลัย เช่น อำเภอศรีสัชนาลัย สำนักงานประมง เกษตรอำเภอ สำนักงานที่ดิน เป็นต้น ซึ่งในหลักสูตรนี้ เปิดเรียน ในเวลาเลิกงาน หรือตั้งแต่ 17.00 น -  20.00 น. โดยมี ดร.จันทร์  โกศล จากโรงเรียนบ้านวังยายมาก เป็นผู้สอนตลอดหลักสูตร ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเรียนจำนวน 75 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
 1. กลุ่มเรียนวัน จันทร์, พุธ, ศุกร์
 2. กลุ่มเรียนวัน อังคาร, พฤหัสบดี
 3. กลุ่มเรียนวัน เสาร์ - อาทิตย์ในการนี้ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นวันปฐมนิเทศ และเริ่มเรียนกันในวันแรก ไปจนถึง วันที่ 13 กรกฏาคม 2557 ซึ่งได้ใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอสรีสัชนาลัยเป็นพิธีเปิด หลังจากนั้นจะไปเรียนที่ กศน.อำเภอศรีชนาลัย จนจบหลักสูตร
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมาบุคลากรห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัยได้ไปศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอที่ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2555
จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ สิ่งที่ควรนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย เช่น โต๊ะเก้าอี้  การจัดมุมความรู้ การเพิ่มใบความรู้ในจุดต่างๆ เป็นต้น ส่วนที่ประทับใจคือ สิ่งแวดล้อมของห้องสมุดประชาชนอำเภอวังจันทร์นั้น บรรยากาศดี เหมาะสมและง่ายต่อการส่งเสริมการอ่านเป็นอย่างยิ่ง


วันที่ 3 มีนาคม 2557
ที่ผ่านมา กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดงานมหกรรม อาชีพดี แหล่งเรียนรู้ดี ดอกไม้หลากสี ณ ศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรองรับการประเมินสถานศึกษา รอบที่สาม ในวันที่ 2 - 4 มีนาคม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมร่วมเพื่อส่งเสริมการอ่านและตอบโจทย์ตามเกณฑ์การให้คะแนนของสถานศึกษาจากการประเมินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งห้องสมุดได้เชิญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ซึ่งเป็นเครือข่ายของ กศน.ฯ ด้วย ทางห้องสมุดฯ ได้จัดกิจกรรมรองรับและให้บริการกับเครือข่ายดังนี้
 • ส่งเสริมการอ่านด้วยรถโมบาย
 • ปลูกฝังแหล่งเรียนรู้ในห้องสมุด
 • ฝึกทักษะระบายสีภาพ 
 • ชมงาน มหกรรมอาชีพดี แหล่งเรียนรู้ดี ดอกไม้หลากสี ณ ศรีสัชนาลัย

มีผู้ใช้บริการเป็นเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 110 คน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2557 กศน.อำเภอศรีสัชนาลัยและศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการศึกษานครสวรรค์ ร่วมกันจัดกิจกรรมและนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ ณ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย และเขื่อนเรียงหินเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ได้นำมาแสดงคือ
 • กิจกรรมเรียนรู้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กผ่านกล้องจุลทรรศ์
 • เรียนรู้เรื่อง จุดศูนย์ถ่วง ผ่านการทำตุ๊กตา Gravity(ระดับ ม.1 ขึ้นไป)
 • กิจกรรมมาล์คลอล้อเล่น (ระดับ ป.4 ขึ้นไป)
 • เรียนรู้เรื่องของแรง ผ่านกิจกรรม Zero
 • การเคลื่อนที่ของสายน้ำ
 • ฝึกสมองลองปัญญาผ่านเกมส์
 • กิจกรรมเรียนรู้การทำโครงงาน
 • กิจกรรมสังเกตดาวพฤหัสบดีผ่านกล้องโทรทรรศ์ (กลางคืน)
ขอเชิญชวน ท่านใดที่ต้องการชม หรือสนใจ ร่วมกิจกรรม เรียนเชิญได้ที่ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ในวันที่ 11-12 กุภาพันธ์ 2557
หากพลาดวันดังกล่าว วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2557 ตามไปชมได้ที่บริเวณเขื่อนเรียงหินเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้นะครับ

วันที่ 23 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา
กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย นำโดยผู้อำนวยการ กศน. นายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ ได้นำคณะครู กศน.และห้องสมุดประชาชนออกหน่วยบริการ
ในพื้นที่ บ้านแม่สาน หมู่ 6 ตำบลแม่สำ โดยวันดังกล่าว ได้มี หลายหน่วยงานราชการมีความตั้งใจเข้าไปให้บริการ อย่างเต็มใจ และเต็มที่
เพราะพื้นที่บ้านแม่สาน หมู่ 6 เป็นเสมือน พื้นที่ ที่ห่างไกลที่ในอำเภอศรีสัชนาลัย ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวเขา เผ่ากะเหรี่ยง 90%
และที่สำคัญ โรงเรียนบ้านแม่สานเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เคยทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎร หมู่บ้านนี้เมื่อ 50 กว่า ปี
ที่แล้ว

ในส่วนของ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ได้นำกิจกรรมหลากหลายไปให้บริการ ได้แก่ กิจกรรมการสาธิตอาชีพ หมี่พัน ขนมโดนัทจิ๋ว และโครงการ
 To be Number 1 นำโดย อ.ปาณิศา ขับลำ ครู กศน.ตำบลบ้านตึก และ อ.สมหมาย  ยงญาต ได้นำ นักศึกษาไปร่วมแจกเสื้อผ้า ให้กับเด็กๆ
และประชาชนอีกด้วย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ได้นำกิจกรรมไปร่วมแสดง 3 กิจกรรมด้วยกัน คือ
 • หลักศิลาจารึก จำลอง ไปให้ชาวบ้านได้เห็น ได้ศึกษา ศึกษา โดยมีประวัติพ่อขุนรามคำแหงฯ ซึ่งจะมีประวัติฯ
  ของหลักศิลาจารึกรวมอยู่ด้วย อีกทั้งยังมีแบบฝึกหัด คัดลายสือไทย ได้ฝึกเขียนอีกด้วย
 • กิจกรรมฝึกทักษะ ทางความคิด ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยการนำ ห่วงเหล็ก ฝึกทักษะการนำเข้า และถอดออก
  ซึ่งได้รับความนิยม เป็นมากๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งข้าราชการ ประชาชน...เพราะกิจกรรมนี้ ถือว่าท้าทายความสามารถและสนุกสนาน
  กับกิจกรรม เป็นอย่างดีเยี่ยม
 • หนังสือที่ท่านชอบ มอบให้คนอื่นอ่าน ห้องสมุดฯ ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอสุชาติ  ทีฆะสุข เป็นผู้มอบหนังสือ ที่ได้รับบริจาค จากประชาชน
  มาแบ่งปันให้กับทางโรงเรียนบ้านแม่สาน ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือว่าเป็นโครงการตาม นโยบาย ของ กศน.จังหวัดสุโขทัย อีกด้วย
กิจกรรมนี้ผ่านไปได้ด้วยดี...ถึงแม้จะมีประชาชนไม่มาก และส่วนมากเป็นชาวเขา อ่านและเขียนหนังสือไม่ค่อยได้ แต่การเข้าไปให้บริการถือว่า
คุ้มค่า มากๆ เพราะเมื่อหลังจากแจกของ ให้บริการกับประชาชนบ้านนี้แล้ว มีความสุขอย่างบอกไม่ถูก เหมือนได้ช่วยให้เขาได้รับสิ่งใหม่ๆ
ได้เห็นอะไรจากเดิมๆ ได้รับอะไรที่จากหน่วยงานราชการ ที่หมู่บ้านนี้ไม่ต่อยจะได้พบ ... แค่ขนมปังปิ้ง เด็กๆ รับประทานแล้ว มีความสุข เราก็มีความสุข
มากด้วยเช่นกัน...


วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

กศน.ตำบลหาดเสี้ยว และห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
โดยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวเป็นผู้ดำเนินจัดการกิจกรรมทั้งหมด และได้เชิญหน่วยงานราชการในตำบลหาดเสี้ยวร่วมกัน จัดกกิจกรรมร่วมกัน

ในส่วนของกศน.ตำบลหาดเสี้ยว และห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ได้นำกิจกรรมไปร่วมจัด 5 กิจกรรม ดังนี้

 • ห้องสมุดเคลื่อนที่ สำหรับเด็ก
 • ไหปริศนา (ถาม - ตอบ ชิงรางวัล)
 • ประกวดระบายสีภาพวาด
 • โตขึ้น...หนูอยากเป็นอะไร
 • คัดลายสือไทย

และในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

กศน.ตำบลศรีสัชนาลัย กศน.ตำบลท่าชัย และห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามลานกิจกรรมพระยาลิไท
บ้านหนองช้าง โดยสนามบิน บางกอกแอร์เวย์ สุโ๘ทัยและเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัยเป็นผู้ดำเนินจัดการกิจกรรมทั้งหมด และได้เชิญหน่วยงานราชการใน
อำเภอศรีสัชนาลัยร่วมกัน จัดกกิจกรรมร่วมกัน

ในส่วนของกศน.ตำบลศรีสัชนาลัยและ กศน.ตำบลท่าชัย และห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ได้นำกิจกรรมไปร่วมจัด 7 กิจกรรม ดังนี้
 • ห้องสมุดเคลื่อนที่ สำหรับเด็ก
 • ไหปริศนา (ถาม - ตอบ ชิงรางวัล)
 • ประกวดระบายสีภาพวาด
 • โตขึ้น...หนูอยากเป็นอะไร
 • คัดลายสือไทย
 • ระบายตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์
 • ระบายสีด้วยกระดาษทิชชู

อ.รัชดา  : ถ่ายภาพ
อ.โสรัจ  : รายงาน

วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา (ประเมิน คัดเลือกด้านวัฒนธรรม)


กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์จากจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 ท่าน
โดยมีนายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ได้กล่าวต้อนรับและอธิบายถึงการทำงานของ กศน.ฯ
และขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการประเมิน คัดเลือกด้านวัฒนธรรมของสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ...
ด้วยการพิจารณาจากหลักฐานที่ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัยได้ส่ง การคัดเลือกด้านวัฒนธรรม ซึ่งขณะนี้ถึงขั้นพิจรณา
ในระดับชนะเลิศของภาคเหนือ...

ซึ่งทาง ผู้จัดทำเอกสาร หลักฐาน และการจัดเตรียมงานด้านวัฒนธรรม คือ อ.ธนพร  นิลเอม...หัวหน้า กศน.ตำบลท่าชัย
ได้เตรียมงานเป็นอย่างดี และได้นำเอกสาร หลักฐาน พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาอีกรอบ ในวันดังกล่าว

และ วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา (ประเมิน คัดเลือกด้านระบบสารสนเทศ)

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์จากจังหวัดลำพูน จำนวน 3 ท่าน
โดยมีนายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ได้กล่าวต้อนรับและอธิบายถึงการทำงานของ กศน.ฯ
และขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นกรรมการประเมิน คัดเลือกด้านระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ณ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ...
ด้วยการพิจารณาจากหลักฐานที่ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัยได้ส่ง การคัดเลือกด้านระบบสารสนเทศ ซึ่งขณะนี้ถึงขั้นพิจรณา
ในระดับชนะเลิศของภาคเหนือ...

ซึ่งทาง ผู้จัดทำเอกสาร หลักฐาน และการจัดเตรียมงานด้านสารสนเทศ คือ อ.โสรัจ  แควน้อย..บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย
ได้เตรียมงานเป็นอย่างดี และได้นำเอกสาร หลักฐาน พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาอีกรอบ ในวันดังกล่าว


วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา 


ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัยได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ สู่โรงเรียนวัดเกาะน้อย ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย
โดยได้นำสาระความรู้หลากหลายสาขาไปให้บริการประชาชน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน กศน. ให้เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวาง แพร่หลาย และทั่วถึง ซึ่งในครั้งนี้ ห้องสมุดได้นำ สาระความรู้ไปให้ประชาชนได้อ่าน เช่น

 • เส้นทางพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
 • วารสารเพื่อความบันเทิง
 • ข่าวสารทันสมัย (บริการหนังสือพิมพ์)
 • การประดิษฐ์ ประดอย งานฝีมือ

ประชาชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 25 คนวันเสาร์ที่ ๑๖ พ.ย. ๕๖ ที่ผ่านมา

     ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัยและอำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งแต่09.00 น. - 21.00 น.โดยมี สนง.กศน.จังหวัดสุขทัย ให้การสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นตัวดึงดูด นักเรียน เด็กและเยาวชนให้เข้ามาอ่าน และใช้บริการได้เป็นไปอย่างตรงตามวัตถุประสงค์ การส่งเสริมการอ่านได้เป็นอย่างดี

  ซึ่งมีกิจกรรมล้วงไหทายปัญหา ประวัติวันลอยกระทง

กิจกรรมคือ ให้น้องๆ ล้วงไหเพื่อควานหาคำถาม แล้วหยิบขึ้นมาตอบ หากตอบปัญหาถูกก็จะได้รับรางวัลเป็ยตุ๊กตาน่ารักๆ ที่ทางห้องสมุดประชาชนได้จัดเตรียมไว้ให้

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงสวยด้วยมือเรา

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงสวยด้วยมือเรา กิจกรรมนี้นับว่าเป็นไฮไลท์ ของซุ้ม กศน.เลยก็ว่าได้ เพราะได้รับความนิยมและเป็นที่น่าสนใจกับผู้มาเที่ยวงานลอยกระทงใน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในครั้งนี้เป็นอย่าง โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ได้ให้ความนใจและลงมือประดิษฐ์กระทงด้วยตัวเอง โดยมี อ.รัชดา  ศรีปาน และ อ.สมหมาย เป็นผู้สอนการประดิษฐ์กระทงให้ ในครั้งนี้

กิจกรรมระบายสีภาพวาดกระทง

กิจกรรมแข่งขันระบายสี โดยให้เด็กๆ ระบายสีโดยแยกประเภทอายุ ซึ่งประกาศผลก่อนเที่ยง โดยมี อ.สมหมาย ยงญาตมอบรางวัลให้น้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรม
อ.ดลฤทัย บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม มอบรางวัลการแข่งขันระบายสีให้เด็กที่มาร่วมกิจกรรมในงาน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัยและห้องสมุดประชาชนฯ ได้นำห้องสมุดเคลื่อนที่ไปให้บริการประชาชนตำบลศรีสัชนาลัย ณ โรงเรียนบ้านหนองช้าง โดยได้นำสาระความรู้ หลากหลายสาขา ไปให้ชาวบ้านได้เกิดจิตสำนึก ปลูกฝัง กระตุ้นต่อมการอ่าน ออกมาจากในร่างกาย...

โดยในวันดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจไม่น้อย...เลยทีเดียว

วันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านปางสา ตำบลแม่สิน นำโดย
นายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ได้พาคณะครู กศน.ร่วมจัดทำส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ด้วยการสาธิตการทำน้ำสมุนไพร 3 ชนิดได้แก่ น้ำเก็กฮวย น้ำตระไคร้ และน้ำมะตูม  นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมทำขนมโดนัท
แจกประชาชน ผู้เข้าร่วมในงานอีกด้วย
วันพุธ - พฤหัสบดี ที่ 19 - 20 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาและในส่วนของห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ได้นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ มาให้ประชาชนและเด็กนักเรียนให้ได้ชมกัน
เพื่อเป็นการกระตุ้มต่อมการอ่าน ปลุกเร้าจิตสำนึกในการอ่าน ซึ่งการนำรถมาให้ชมนี้ ต้องขอขอบคุณทาง สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
ที่เอื้อเฟื้อรถห้องสมุดเคลื่อนที่ พร้อมพนักงานขับรถ ที่ให้บริการกับประชาชนชาว ตำบลแม่สิน บ้านปางสา ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

วันที่ 15 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอรีสัชนาลัยได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการด้านงานบริการห้องสมุดผ่านเว็บไซต์ ณ ห้องประชุมลายสือไท สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย โดยมี ผอ.ปัณณพงศ์  ท้าวอาจ เป็นประานในการเปิดการอบรม ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดในการทำงาน ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อบรรณารักษ์ ทั้ง 9 อำเภอ...
ในการอบรม ครั้งนี้เป็นการอบรมต่อเนื่องจากคราวที่แล้ว เมื่อปี 2554 ซึ่งได้เพิ่มฟังก์ชั่นต่างๆ และปรับปรุงจากปัญหาการใช้งานที่ผ่านมา
บรรยากาศการอบรมนี้ เป็นไปอย่างเป็นกันเอง มีถกเถียงกันบ้าง ราบรื่นบ้าง เฮฮากันบ้าง แต่ก็เพื่อการพัฒนาของบรรณารักษ์ทั้งนั้น....


หลังจากการอบรมเว็บไซต์ห้องสมุดคราวนี้แล้ว ประโยชน์จะตกไปที่ประชาชนเป็นอย่างมาก ที่จะได้เห็น ได้จอง ได้ยืม วัสดุสารสนเทศ ของห้องสมุดประชาชนอำเภอ ทั้งประเทศไทย ประชาชนไม่ได้ไม่ต้องเดินทางไปยืมหนังสือจังหวัดอื่นๆ เพียงแค่ คลิกยืม ในเว็บก็สามารถ ยืม คืน ได้ทั่วประเทศ


อ.รัชดา : ถ่ายภาพ
โสรัจ    : รายงาน

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พ.ย. ๕๕ ที่ผ่านมา

     ห้องสมุดประชาชนอำเภอสรีสัชนาลัยและอำเภอศรีนคร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งแต่
09.00 น. - 17.00 น.โดยมี สนง.กศน.จังหวัดสุขทัยให้การสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นตัวดึงดูด นักเรียน เด็กและ
เยาวชนให้เข้ามาอ่าน และใช้บริการได้เป็นไปอย่างตรงตามวัตถุประสงค์ การส่งเสริมการอ่านได้เป็นอย่างดีกิจกรรมที่ให้บริการในครั้งนี้ก็มี
 • การสอนพับปลาตะเพียน
 • การทำที่คั่นหนังสือสื่อความรู้วันลอยกระทง
 • การทำโดนัท
 • การทำพัดความรู้

ทั้ง 4 กิจกรรมนี้ได้ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนในหลาย ๆ ด้าน เช่น ได้ความรู้วันลอยกระทง ฝึกสมาธิ ศิลปะ และการทำอาหาร ฯลฯ

     ขอเชิญชวน ทุกท่านที่ยังไม่รู้ว่าจะลอยกระทงที่ไหน ฝากไว้นิดนึงว่างานปีนี้จัดได้สวยงามเป็นระเบียบ แบ่งโซนกิจกรรม ค้าขาย
ไม่วุ่นวายอย่างชัดเจน น่าพาครอบครัวไปเที่ยวมาก ๆ

    ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ขอขอบพระคุณ สนง.กศน.จังหวัดสุโขทัยและห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนคร ที่เอื้อเฟื้อ
ความสะดวก สบาย สถานที่ และเจ้าหน้าที่ (พี่หนุ่ม)ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
...บรรณารักษ์ทั้ง 4 คน จาก 2 อำเภอ รู้สึกยินดีและสนุกสนานกับกิจกรรมที่ได้ให้บริการกับเด็ก ๆ และเยาวชน เป็นอย่างมาก
หากมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีก...ทางเรา (บรรณารักษ์) ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจและเต็มที่....สวัสดีวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา


ท่าน ผอ.ปัณณพงศ์ ผอ.กศน.จังหวัดสุโขทัย ได้เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย เนื่องในโอกาศ ที่ท่านมานิเทศ
ตรวจเยี่ยมการทดสอบการประเมินเทียบระดับ ณ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมให้คำแนะนำ และได้อ่านหนังสือ "สกุลไทย"
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยว ผ้าซิ่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวบ้านหาดเสี้ยวในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ท่าน ผอ.ปัณณพงศ์ ผอ.กศน.จังหวัดสุโขทัย ได้เยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมให้คำแนะนำ และได้อ่านหนังสือ "สกุลไทย" ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยว ผ้าซิ่น วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวบ้านหาดเสี้ยวในครั้งนี้ด้วย


วันพฤหัสบดี ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
ช่วงเช้า ผอ.กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำคณะบรรณารักษ์ จากห้องสมุดประชาชน ทั้ง ๙ อำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์
มาศึกษาดูงาน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสรีสัชนาลัย โดยมี อ.ภารดี  กิ่งแก้ว รักษาการแทน ให้การต้อนรับคณะ
กศน.อุตรดิตถ์ จุดประสงค์ที่มาศึกษาดูงานห้องสมุดฯ นี้ก็เพื่อศึกษาเคล็ดลับ การได้เป็นบรรณารักษ์ดีเด่นระดับประเทศ
ของ
ภาคเหนือจากนางรัชดา  ศรีปาน
ว่าเขาทำกันอย่างไร เตรียมเอกสารอะไร และเพื่อเตรียมเอกสารที่จะมาประเมิน
ของหน่วยงานจาก สมศ. เร็ว ๆ นี้

ช่วงบ่าย บรรณารักษ์อุตรดิตถ์ ได้ใช้ห้องประชุมของ กศน.อำเภอรีสัชนาลัย ประชุมบรรณารักษ์สัญจร โดยมี
ผอ.กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมสุดท้าย ต้องขอขอบคุณครู กศน. อ.นิตยา  แผลงศร และ อ.อลงกรณ์  น้อยคำ ที่มาช่วยการต้อนรับ ทำให้งานสำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี มีความสุข อิ่มหนำสำราญกันเต็มที่

อลงกรณ์ : ถ่ายภาพ
โสรัจ     : รายงาน


วันเสาร์ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
ผอ.กศน.อำเภอศรีสัชนาลัยนำคณะครูและบุคลากร กศน.ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ที่โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาซึ่ง กศน.อำศรีสัชฯ ได้นำ การสาธิตการทำยาหม่อง เสริมสวย น้ำสมุนไพร และห้องสมุดเคลื่อนที่
ไปให้บริการในครั้งนี้ด้วย


และก็เช่นเคย มีประชาชนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ ชนิดที่ว่า มีเท่าไหร่ก็หมด น้ำสมุนไพร 200 แก้ว หมดอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ตักแทบไม่ทัน ร้านเสริมสวยก็มีคนรอคิวใช้บริการกันยาวเหยียด...
ห้องสมุดก็มีคนอ่านกันเยอะกว่าที่เคยมี...คนบ้านแก่ง นี่รักการอ่านจริงๆ


ถึงคนจะเยอะ แต่พวกเราชาว กศน.ก็เต็มใจ และมีความสุขกับการให้บริการประชาชน
ต้องขอขอบคุณชาวบ้านประชาชน เป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีประชาชน เราก็ไม่รู้จะบริการใครเช่นกัน  ....สวัสดี...


อ.รัชดา  :  ถ่ายภาพ
อ.โสรัจ  :  รายงานวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสัชนาลัย ตั้งคณะกรรมการประมินผลการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์อัตราจ้าง และรายงานสรุปผลการประเมินพร้อมแบบประเมิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ณ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย
โดยมีคณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน ได้แก่
๑. ผอ.นายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ
   ประธาน
๒. นางภารดี               กิ่งแก้ว        กรรมการ
๓. นางรัชดา                ศรีปาน       กรรมการ


สุกันยา    :  ภาพ
โสรัจ      :  รายงานวันที่ ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๕

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสัชนาลัย
ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตำบล และรายงานสรุปผลการประเมินพร้อมแบบประเมินของแต่ละคน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ณ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย

โดยมีคณะกรรมการประเมิน 3 ท่าน ได้แก่
๑. ผอ.นายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ
   ประธาน
๒. นางภารดี               กิ่งแก้ว        กรรมการ
๓. นางรัชดา                ศรีปาน       กรรมการ


อลงกรณ์  :  ภาพ
โสรัจ      :  รายงาน


วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัยนำโดย นายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ (ผอ.กศน.ศรีสัชฯ)
พร้อมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอศรีสัชนาลัยได้ออกหน่วยบริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย
เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ได้นำ หนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร ไปบริการประชาชน ตำบลป่างิ้ว
จากการสังเกตุและประเมินด้วยสายตา วิเคราะห์อย่างคร่าวๆ ว่า ประชาชนให้ความสนใจกิจกรรมอย่างอื่นมากกว่า
เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร เช่น จากแจกเมล็ดพันธุ์ การแจกพันธุ์ปลา การปลูกถั่วงอกคอนโดฯ เป็นต้น


หนังสือ วารสาร ที่ถูกหยิบ จับและอ่านมากที่สุด ส่วนมากเป็นหนังสือประเภทการทำอาหาร รองลงมาวารสารเกี่ยวกับ การเกษตร
เช่น วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน เส้นทางเศรษฐี เป็นต้น

โสรัจ : ภาพ, รายงานวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

ผอ.รามณรงค์  โตนชัยภูมิ  พร้อมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย
ได้เช้าร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร และผู้บริหารนัดพิเศษ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยมี ผอ.จังหวัดสุโขทัยนายปัณณพงษ์  ท้าวอาจ
เป็นประธาน


ภาคเช้า วาระของบรรณารักษ์ได้นำเสนอจุดเด่นและจุดด้อยของห้องสมุดแต่ละอำเภอ รวมทั้ง ๙ อำเภอ พร้อมรับฟัง คำเสนอแนะจาก
ผอ.ของแต่ละอำเภอ  ส่วนผู้บริหารได้ตกลงเรื่องการแข่งขัน กศน.เกมส์ที่ จังหวัดภูเก็ตถึงเรื่อง การเงิน การใช้จ่าย การจัดขวบน ฯลฯ


อาหารมื้อเที่ยง เลี้ยงกันแบบสไตล์โต๊ะจีน อยากบอกว่าอร่อยมากๆ (ส่วนตัวนิดนึง)
ส่วนภาคบ่าย ท่านรอง ดร.ศรีโสภา ได้เล่าประสบการณ์การไปประเมินห้องสมุดต่างๆ เพื่อให้ห้องสมุดของ จ.สุโขทัย ได้นำไปใช้บ้าง
บรรณารักษ์ก็นำไปประยุกต์เอง ได้มาก ได้น้อย แล้วแต่จะบริหาร
  โสรัจ : รายงาน, ภาพวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้ม ณ วัดบ้านโป่ง หมู่ ๖ ต.สารจิตร
ซึ่งในการนี้ กศน.อำเภอศรีสัชฯ ได้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
สารธิตการทำยาหม่อง  สาธิตการทำเมี่ยงคำ และสาธิตการพับดอกไม้จากใบเตย
ได้มีประชาชนสนใจ เป็นอย่างมาก

ยาหม่องที่ทำไว้ก็แจกจนหมดภายในพริบตา  เมี่ยงคำก็มีชาวบ้านมาลองทำและรับประทานจนหมดเกลี้ยงเช่นกัน

โสรัจ : รายงาน, ภาพเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา
นายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ ผอ.กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย บุคลากร กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย และกศน.จังหวัดสุโขทัย โดยท่านปัณณพงษ์  ท้าวอาจ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์บรรณารักษ์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ปี 2554 ประกอบด้วย
1. นายสุรพงษ์  ไชยวงศ์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
2. นางสาวสุรภี  สกุลรัตน์  รองผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคตะวันออก
3. อาจารย์วิไล  ยินดี  จากสถาบัน กศน. ภาคใต้
4. อาจารย์วัชรีภรณ์  โกสินเจริญชัย จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ไปจัดที่วัด ดงย่าปา ซึ่งห้องสมุดฯ ได้นำรถโมบาย
เคลื่อนที่ไปนำแสดงให้ นักเรียน ชาวบ้าน ได้เข้าชม

ในงาน หลังจากเสร็จพิธี นายอำเภอได้กล่าวจบ พร้อมเยี่ยมชม ตามส่วนราชการเสร็จ ก็มีผู้คนชาวบ้านและนักเรียน เข้าชมกันเยอะมาก
สรุป มีผู้ใช้บริการ ประมาณ ๘๐ คน ได้ตอบแบบสอบถาม และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
 ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ได้เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์ประจำเดือน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสำโรง
ซึ่งมี ดร.ศรีโสภา เป็นประธานในพิธี

จุดเด่นของการประชุมในวันนั้น ได้แก่ การนำเสนอเรื่องการเป็นคณะกรรมประเมินห้องสมุดดีเด่นภาคเหนือ และการนำเสนอผ่านการเล่า ของ อ.รัชดา  ศรีปาน เรื่องการประเมินบรรณารักษ์ดีเด่นวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
 ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ได้รับความอนุเคราะห์จัง กศน.จังหวัดสุโขทัย
ได้นำรถโมบายเคลื่อนที่(ห้องสมุดเคลื่อนที่) มาบริการประชาชนและเด็กนักเรียน บ้านท่าโพธิ์
ซึ่งได้รับความสนใจให้กับเด็ก ๆ เป็นจำนวนมาก


ทางห้องสมุด ต้องจัดคิวให้เด็กๆ ชุดละ 15 นาที เพื่อนักเรียนได้เข้าชมกันให้ทั่วทุกคน เพื่อเป็นการกระตุ้น ปลูกฝัง สร้างนิสัยรักการอ่าน ให้กับเด็ก ๆ
เด็กๆ นักเรียนให้ความสนใจต่อคิวกันเองน่ารักมากๆวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัยได้ไปประชุมสัญจรประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัยได้เป็นเจ้าภาพ
ในการจัดประชุม

โดยมี ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้าน ทักษะการแก้ปัญหา โดยมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆ มาให้เล่น
ซึ่งสมารถนำไปใช้ในการออกห้องสมุดเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี


วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัยได้ไปประชุมสัญจรประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกงไกรลาศ โดยได้หารือร่วมกัน
ในหลายประเด็น เพื่อพัฒนาองค์กรกลุ่มบรรณารักษ์ในจังหวัดสุโขทัย กำหนดการในวันนั้นหลังจากประชุม่วมกันเสร็จแล้ว ก้ได้ไปศึกษาดูงานที่ ห้อง
สมุดอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก หอสมุดเทศบาลเมืองพิษณุโลก และไปซื้อหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ มนเรศวร เพื่อเตรียมจัดแสดงในรถโมบาย

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัยได้จัดกิจกรรมร่วมกับ กศน.อำเภอศรีสัชฯ และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านป่าคา ต.บ้านแก่ง
ห้องสมุดฯ ได้นำหนังสือหลากหลายประเภทไปนำเสนอเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ได้นำสื่อความรู้หนังสือและวารสารเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสู่ชุมชน ไปร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
เป็นประจำทุกเดือน โดยมีนายสุมิตร  เกิดก่ำ นายอำเภอศรีสัชนาลัย คนใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐฯ ไปร่วมหลายหน่วย
งาน ณ โรงเรียนบ้านพระปรางค์ ต.ศรีสัชนาลัย ซึ่งมีผู้สนใจค้นคว้า หาความรู้พอสมควร


 

    เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมจัดกิจกรรม "บิงโก รักษ์การอ่าน" ในพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนคร

                                                                                       


วันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย ได้เข้าร่วมอบรม "ก้าวใหม่ของห้องสมุด" ของสมาคมห้องสมุดในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้รับความรู้เต็มๆ

   

                                                                                      


เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคีรีมาศ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมบรรณารักษ์ขึ้น ซึ่งห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัยได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ประธานในการประชุมวันนี้ได้แก่ รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดสุโขทัย ดร.ศรีโสภา มาแทน ผอ.ปัณณพงศ์ ซึ่งติดภาระกิจต่างจังหวัด

ในการประชุในวันนั้นได้รับการต้อนรับจากเจ้าภาพเป็นอย่างดี การประชุมเป็นไปด้วยความราบรื่น เลิกประชุม เวลา ๑๖.๕๐ น.

  

                                                                                      


วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง "ห้องสมุดกับกระแสการเปลี่ยนแปลง" (Library for the next)

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องที่ใช้บรรยาย ได้แก่

๑. ผศ.ดร.อารีย์  ชื่นวัฒนา   

๒.อาจารย์ศรีจันทร์  จันทร์ชีวะ

๓. อาจารย์ดวงพร  ปี่หัตถกิจกูล 

ภาคเช้าวิทยากรได้ให้ความรู้และเล่าความเป็นมาของกำเนิดอาเซียนพร้อมนำเสนอวีดีทัศน์เป็นภาพและเสียงภาษาอังกฤษ

ความยาวประมาณ ๓ นาที ในเนื้อหาด้านประชาคมอาเซียนที่กล่าวถึงในการสัมมนาในครั้งนี้ คือให้ทุกส่วนงานราชการใน

ประเทศไทยรวมทั้งห้องสมุดต่างๆ ในสถานศึกษาเตรียมความพร้อมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๘ สิ่งสำคัญที่สุดที่

ควรจะเตรียมความพร้อมอันดับแรกคือ เรื่องของภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน การโต้ตอบ ฯลฯ

และยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการใช้ชีวิต การศึกษา การค้า ซึ่งล้วนแล้วจำเป็นแทบทั้งสิ้น และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

ก็ควรจะศึกษาไว้เช่นกัน เช่นภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา เป็นต้น

 

ในส่วนของห้องสมุดควรจัดเตรียมความพร้อมเรื่องอะไรบ้าง การผลิตสื่อ การนำเสนอสื่อ การสะสมสื่อ การเผยแพร่สื่อ การ

อนุรักษ์สื่อทั้งที่เป็นสื่อมัลติมีเดียและสื่อสิ่งพิมพ์ ถ้าเป็นสื่อภาษาอังกฤษได้ยิ่งดี และควรเริ่มสะสมสื่อที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

ได้แล้ว โดยค้นหา ค้นคว้าได้จากสถานทูตแต่ละประเทศ

 

          ภาคบ่ายมีการบรรยายเรื่อง รับมืออย่างไรกับมหันตภัยธรรมชาติ โดยวิทยากรเล่าประสบการณ์โดยตรงจากมหาอุทกภัยที่ผ่าน

มาในมหาวิทยาลัยและบ้านพักอาศัยของตนเอง ได้นำเสนอภาพจากห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ประสบกับภัยธรรมชาติ เช่น

แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น ซึนามิ ไฟป่า น้ำท่วม เป็นต้นได้บรรยายถึงความเสียหายหลายประการ


วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

ห้องสมุดประชาชนศรีสัชนาลัย โดย อ.รัชดา  ศรีปานได้แนะนำและสอนวิชา "เทคนิคการใช้ห้องสมุด" ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลดงคู่

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นวิชาเลือก สารทักษะการเรียนรู้ รายวิชา เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน รหัส. ทร. 02019

นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาในแหล่งเรียนรู้จริง "ห้องสมุดประชาชน" และได้จัดทำใบความรู้ / ใบงาน / ให้นักศึกษาทำแบบทดสอย

ในวิชานั้นๆอ่านรายละเอียด


สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

1. มาเลเซีย 2. ไทย
3. สิงคโปร์ 4. ลาว
5. อินโดนีเซีย6. กัมพูชา 7. บรูไน
8. เวียดนาม 9. พม่า 10. ฟิลิปปินส์

 
  นายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ 
   ผอ.กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย


        รัชดา  ศรีปาน
  บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ


        โสรัจ  แควน้อย
      บรรณารักษ์อัตราจ้าง  


วัยใสทำยังไงกับภัยใกล้ตัว


พูดกับฝรั่งอย่างมั่นใจ


ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย
ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64180
โทร 055-673072
http://sukho.nfe.go.th/libssl/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต ปรับปรุงโดย คณะทำงาน ICT สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
--> >