กศน.ตำบลดงเดือย


กศน.ตำบลดงเดือย
Google
สำนักงาน กศน.
กศน.สุโขทัย
เชื่อมโยง ไปยังหัวข้อสำคัญๆ ภายใน website นี้

      รู้จัก ศบอ. ของเรา
      กิจกรรมเด่น
      แนะนำแหล่งเรียนรู้
      สารสนเทศน่ารู้

 
   


 กศน.ตำบลกง
 กศน.ตำบลไกรนอก
 กศน.ตำบลไกรใน
 กศน.ตำบลหนองตูม
 กศน.ตำบลดงเดือย
 กศน.ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
 กศน.ตำบลป่าแฝก
 กศน.ตำบลกกแรต
 กศน.ตำบลไกรกลาง
 กศน.ตำบลท่าฉนวน
 กศน.ตำบลบ้านกร่าง

  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดสุโขทัย


  ศนจ.สุโขทัย

 
  กศน.เมืองสุโขทัย
  กศน.กงไกรลาศ
  กศน.คีรีมาศ
  กศน.ทุ่งเสลี่ยม
  กศน.บ้านด่าน
  กศน.ศรีนคร
  กศน.ศรีสัชนาลัย
  กศน.ศรีสำโรง
  กศน.สวรรคโลก


  อำเภอเมืองสุโขทัย  
  อำเภอกงไกรลาส
  เฉลิมราชกุมารีบ้านด่าน
  เฉลิมราชกุมารี สวรรคโลก
  อำเภอคีรีมาศ  
  อำเภอทุ่งเสลี่ยม
  อำเภอศรีนคร 
  อำเภอศรีสัชนาลัย
  อำเภอศรีสำโรง 


Admin Only

k d


    กิจกรรม โครงการ ตำน้ำพริก ไม่ละลายแม่น้ำ จัดโดย รพ.สต.ดงเดือย

วันที่ 13 มกราคม 2557  ณ รพ.สต.ดงเดือย

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการตำน้ำพริกและการตำส้มตำของประชาชนในแต่ละหมู่ของตำบลดงเดือย 


กิจกรรมนิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะ อำเภอกงไกรลาศ วันที่ 23  มกราคม 2557


กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ วันที่ 22 มกราคม  2557 

ณ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวดสุโขทัย


กิจกรรมวันเด็ก ปี 2557 ณ อบต.ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 


โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2556  ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง  จ.สุโขทัย


กิจกรรมประฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2556  วันที่ 12 ธันวาคม 2556 

ณ ห้องประชุมอำเภอกงไกรลาศ


กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม  2556

ณ ห้องประชุมอำเภอกงไกรลาศ


กิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์หอม หมู่ที่ 1 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ


กิจกรรมพัฒนา กศน.ตำบล


กีฬา กศน.เกมส์ วันที่ 6-7 กันยายน 2556  ณ จังหวัดหนองคาย

 


อบรมลายสือไทย 18 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานกศน.จังหวัดสุโขทัย

 


กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ วันที่ 26 ตุลาคม 2555 

   ณ บ้านวังศรีไพร หมู่ 9  ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 


กิจกรรมปฐมนิเทศไหว้ครู ปีการศึกษา 2/2554  วันที่ 21 พฤศจิกายน  2554


 


อ่านรายละเอียด

 

 


อ่านรายละเอียด


นายพงค์แสนชัย  อิสระไพจิตร์
ผอ.กศน.อำเภอกงไกรลาศนายปุญญพัฒน์  ฝ้ายอิ่ม
ครู.กศน.ตำบลดงเดือยหน่วยงานราชการ

 


กศน.ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ
ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170
โทร 055-625059 โทรสาร 055-625059.
http://sukho.nfe.go.th/kkl06/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนาโดย ศรีเชาวน์ วิหคโต ปรับปรุงโดย คณะทำงาน ICT สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
--> >