[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

การประชุมผู้บริหาร การประชุมบรรณารักษ์ และบุคลากร

ครั้งที่ 1 ตุลาคม ปีงบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1 ตุลาคม ปีงบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุมบรรณารักษ์
รายงานการประชุมบรรณารักษ์
ครั้งที่ 2 พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

ครั้งที่ 2 ปี พฤศจิกายน ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุมบรรณารักษ์
รายงานการประชุมบรรณารักษ์
วาระการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน 

ครั้งที่ 3 ธันวาคม ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

ครั้งที่ 3 ธันวาคม ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุมบรรณารักษ์
รายงานการประชุมบรรณารักษ์

ครั้งที่ 4 มกราคม ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

ครั้งที่ 4 มกราคม ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุมบรรณารักษ์
รายงานการประชุมบรรณารักษ์

ครั้งที่ 5 กุมภาพันธ์ ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

ครั้งที่ 5 กุมภาพันธ์ ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุมบรรณารักษ์
รายงานการประชุมบรรณารักษ์

ครั้งที่ 6 มีนาคม ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

ครั้งที่ 6 มีนาคม ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุมบรรณารักษ์
รายงานการประชุมบรรณารักษ์

ครั้งที่ 7 เมษายน ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

ครั้งที่ 7 เมษายน ปี
งบประมาณ  2555

ระเบียบวาระการประชุมบรรณารักษ์
รายงานการประชุมบรรณารักษ์

ครั้งที่ 8 พฤษภาคม ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

ครั้งที่ 8 พฤษภาคม ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุมบรรณารักษ์
รายงานการประชุมบรรณารักษ์

ครั้งที่ 9 มิถุนายน ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

ครั้งที่ 9 มิถนายน ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุมบรรณารักษ์
รายงานการประชุมบรรณารักษ์

ครั้งที่ 10 กรกฏาคม ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

ครั้งที่ 10 กรกฏาคม ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุมบรรณารักษ์
รายงานการประชุมบรรณารักษ์

ครั้งที่ 11 สิงหาคม ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

ครั้งที่ 11 สิงหาคม ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุมบรรณารักษ์
รายงานการประชุมบรรณารักษ์

ครั้งที่ 12 กันยายน ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม

ครั้งที่ 12 กันยายน ปี
งบประมาณ 2555

ระเบียบวาระการประชุมบรรณารักษ์
รายงานการประชุมบรรณารักษ์เข้าชม : 2345
 
 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา ระบบ MIS  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน : ระบบ N-NET) อบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ Guru กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ETV ศูนย์รวมสื่อ SchoolNet ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา You-Learning สถานีวิทยุศึกษา อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย googleapps สถานีวิทยุที่นำเสนอข่าวของกศน. สอนทำเว็ป
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th Webmaster : นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ