[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
ปฏิบัติดี มีจิตอาสา
เรียนรู้ถิ่นฐานบ้านเกิด เมืองกำเนิดลายสือไทย


 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
20 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสรรหา และคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย
เข้าชม : [2]
24 / ม.ค. / 2560 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เข้าชม : [275]
17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สอบสัมภาษณ์) สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (สอบสัมภาษณ์) สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
เข้าชม : [459]
5 / ม.ค. / 2560 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เข้าชม : [563]
27 / ธ.ค. / 2559 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งบรรณารักษ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์
เข้าชม : [315]
20 / ธ.ค. / 2559 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
กศน. สุโขทัยรับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
เข้าชม : [1089]
20 / ธ.ค. / 2559 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
เข้าชม : [296]
13 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์
เข้าชม : [284]
24 / พ.ย. / 2559 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารัษ์ จำนวน 1 อัตรา
เข้าชม : [464]
23 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สุโขทัย จัดการอบรมโครงการเรียนรู้รายบุคคล
กศน.สุโขทัย จัดการอบรมโครงการเรียนรู้รายบุคคล
เข้าชม : [186]
21 / ก.ค. / 2559 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ
เข้าชม : [229]
27 / มิ.ย. / 2559 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกาคัดเลือกเพื่อบรรจุปละแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านกาคัดเลือกเพื่อบรรจุปละแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
เข้าชม : [310]
21 / มิ.ย. / 2559 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
เข้าชม : [517]
14 / มิ.ย. / 2559 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
เข้าชม : [802]
26 / พ.ค. / 2559 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
เข้าชม : [1959]
26 / พ.ค. / 2559 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกายรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกายรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย
เข้าชม : [273]
10 / พ.ค. / 2559 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
กศน.สุโขทัย ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา
กศน.สุโขทัย ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
เข้าชม : [281]
15 / ก.พ. / 2559 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ทั่วไป)
เข้าชม : [446]
10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [423]
2 / ก.พ. / 2559 : จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอาสาสมัครฯ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประกาศรายชื่ิผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ทั่วไป)
เข้าชม : [600]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา ระบบ MIS  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน : ระบบ N-NET) อบรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ Guru กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ETV ศูนย์รวมสื่อ SchoolNet ห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาสัย สำนักบริหารงานการศึกษา You-Learning สถานีวิทยุศึกษา อินเตอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย googleapps สถานีวิทยุที่นำเสนอข่าวของกศน. สอนทำเว็ป
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th Webmaster : นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ