[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

ข่าวสาร กิจกรรม : ทั้งหมด
  

30 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ กีฬา กศน.เกมส์ \'54 สานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดสถานศึกษา 3 D
กศน.อำเภอคีรีมาศ จัดโครงการ กีฬา กศน.เกมส์ \'54 สานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดสถานศึกษา 3 D เพื่อให้นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ได้เล่นกีฬาส่งเสริมด้านสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์ และสามารถใช้ทางเลือกในการลด ละ เลิก จากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ในการใช้เวลาว่างให้เ
เข้าชม : [549]
30 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาบุคลากรตามบทเรียนจากชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาบุคลากรตามบทเรียนจากชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อกศน.อำเภอคีรีมาศ พัฒนาบุคลากร ให้เป็นครูยุคใหม่ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนกศน.ต้นแบบ “เฉลิมพระเกียรติ”เพื่อให้บุคลากร กศน.อำเภอคีรีมาศ มีแนวทางในการพัฒนากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงจากประสบการตรงและเปิด
เข้าชม : [570]
30 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอคีรีมาศ ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่ชุมชน
กศน. อำเภอคีรีมาศโครงการค่ายคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน ตามนโยบาย สถานศึกษา 3 Dเพื่อให้นักเรียน ที่จะจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2554 สามารถปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้อง ตามจารีต ประเพณี ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณี ได้มีระเบียบ วินัย
เข้าชม : [460]
30 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอคีรีมาศอบรมสัมมนาวิทยากรส่งเสริมประชาธิปไตย
กศน. อำเภอคีรีมาศอบรมสัมมนาวิทยากรส่งเสริมประชาธิปไตย โดยการนำของนายสำอางค์ บุญเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคีรีมาศ ได้จัดอบรมจำนวน 3 รุ่นมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 202 คน
เข้าชม : [462]
6 / เม.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สวรรคโลก จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กศน.สวรรคโลก จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เข้าชม : [598]
20 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บ้านด่านลานหอย ร่วมกิจกรรมวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนคร
กศน.บ้านด่านลานหอย โดย การนำของ นายสำราญ ใจดา ผอ.กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมกิจกรรมวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีนคร และร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อำเภอศรีนคร โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสูโขทัย เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์
เข้าชม : [619]
9 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครู (รอบ2)
ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย รับเงินปันผล (รอบ2) ได้ที่เจ้าหน้าที่การเงิน กศน.สุโขทัย
เข้าชม : [1070]
2 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย แนะนำตัว พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ลงปฏิบัติงานในพื้นที่
กศน.บ้านด่านลานหอย โดย การนำของ นายสำราญ ใจดา ผอ.กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอบ้านด่านลานหอย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ณ หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยได้แนะนำตัว พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เพื่อลงปฏ
เข้าชม : [642]
27 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บ้านด่านลานหอย ได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( สถานศึกษา 3D )
กศน.บ้านด่านลานหอย ได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( สถานศึกษา 3D ) วันที่ 27 มกราคม 2554 ณ วัดลานหอย ( วัดหลวงพ่อปี้ ) โดยมีนายสมชาย ไข่สุวรรณ์ นายอำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว
เข้าชม : [591]
27 / ม.ค. / 2554 : ข่าวทั่วไป
กศน.บ้านด่านลานหอย จัดโครงการอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
กศน.บ้านด่านลานหอย ได้จัดโครงการอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน วันที่ 25 มกราคม 2554 ณ วัดลานหอย โดย มีนายสมชาย ไข่สุวรรณ์ นายอำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
เข้าชม : [642]
27 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9
ถ่ายถอดสด กระบวนการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
เข้าชม : [671]
25 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
กศน.บ้านด่านลานหอย ได้ร่วมกิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอบ้านด่านลานหอย วันที่ 21 มกราคม 2554 ณ ม. 5 บ้านหนองเฒ่า ตำบลลานหอย โดย กิจกรรมที่ให้บริการ ได้แก่
เข้าชม : [742]
17 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมกิจกรรมวันครู
กศน.บ้านด่านลานหอย ได้ร่วมกิจกรรม วันครู 16 มกราคม 2554 ณ หอประชุมอำเภอบ้านด่านลานหอย โดยประธานพิธีเปิด นายสมชาย ไข่สุวรรณ์ นายอำเภอบ้านด่านลานหอย โดย กิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่มีผลงานดีเด่น/การแข่งขันกีฬา / การบริการของหน่วยงานโดย กศน.ได้นำอา
เข้าชม : [635]
9 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จัดกิจกรรมวันเด็ก
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2553 โดยร่วมกับเทศบาลตำบลลานหอย ณ สนามเทศบาลตำบลลานหอย โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การแข่งขันวาดภาพระบายสี
เข้าชม : [579]
9 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย รับการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้รับการประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัดระหว่างวันที่6-8 มกราคม 2553 โดยคณะกรรมการประเมินได้แก่ ผอ.สมมาตร คงเรือง ผอ.รามณรงค์ โตนชัยภูมิ อาจารย์สุวรรณ ยิ่งยืนยง ซึ่งจากการประเมินได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ที่จะสามารถนำไปเป็
เข้าชม : [680]
9 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้จัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยถนนสีขาว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 โดยร่วมกับเทศบาลตำบลลานหอย และแขวงการทางอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกิจกรรม มีการเดินร
เข้าชม : [660]
4 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.อำเภอคีรีมาศ ร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน
นักศึกษา กศน.อำเภอคีรีมาศ ร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนปรับพื้นฐาน ปรับสภาพผู้เรียน ให้กับนักศึกษาใหม่ ในการดำเนินต่ามโครงการมีฐานการเรียนรู้จำนวน 10 ฐานการเรียนรู้ คือ 1 ฐานโครงสร้างการศึกษาพื้นฐาน 2 การทำ กพช. 3 การทำโครงงาน 4 ฐานกระบวนการ 5 ฐานด้านวิช
เข้าชม : [641]
4 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.อำเภอคีรีมาศ ได้รับหนังสือแบบเรียนจากการจัดทำจ้างพิเศษพิมพ์หนังสือแบบเรียนนักศึกษาภายใต้โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
นักศึกษา กศน.อำเภอคีรีมาศ ได้รับหนังสือแบบเรียนจากการจัดทำจ้างพิเศษพิมพ์หนังสือแบบเรียนนักศึกษาภายใต้โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
เข้าชม : [550]
24 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ประกอบสอบราคาซื้อหนังสือเรียน
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย มีความประสงค์สอบราคาซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่2/2553 โดยผู้สนใจตอดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ณ สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น. และกำหนดเ
เข้าชม : [524]
24 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ประกาศสอบราคาซื้อสื่อแบบเรียน
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อแบบเรียน
เข้าชม : [1228]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th Webmaster : นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ