[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

ข่าวสาร กิจกรรม : ทั้งหมด
  

19 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สุโขทัย จัดมหกรรมกีฬา กศน. เกมส์
กศน.สุโขทัย จัดมหกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554
เข้าชม : [1089]
11 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมจัดกกิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2554 โดย ครูกศน.ตำบล และนักศึกษา ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ร่วมกับ คณะศรัทธา วัดพฤกษาสวรรค์สุทธาวาส ( วัดสวนป่า
เข้าชม : [662]
8 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 8 กรกฎาคม 2554
เข้าชม : [508]
7 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบแบบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2554
แจ้งตารางสอบแบบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2554 วันที่ 17-18 กันยายน 2554
เข้าชม : [912]
24 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาปไตย เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยในระดับจังหวัดนั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่ กศน.เข้าร่วมอบรม และกิจกรรมระดับอำเภอ ได้แก่ การวางแผนการรณรงค์ การเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ตลอดจนการเผยแพรประชาธิ
เข้าชม : [1171]
23 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ กับ หน่วยราชการอำเภอ ณ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ม.8 ตำบลตลิ่งชัน วันที่ 23 มิ.ย.2554
เข้าชม : [1454]
21 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. จำนวน ๒ อัตรา โดยกำหนรับสมัครในวันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
เข้าชม : [976]
13 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบหนังสือแบบเรียน กศน. หลักสูตร 2551
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้รับหนังสือเรียนแบบเรียน หลักสูตร 2551 ภาคเรียนที่ 1/2554 จากบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมี นายสำราญ ใจดา ผอ.กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้แบ่งมอบหนังสือเรียนให้แก่ครู กศน.ตำบลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษา
เข้าชม : [1894]
12 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบล ลูกพ่อขุนรามคำแหง ได้จักกิจกรรมผู้สูงอายุเสร็จแล้ว
กศน.ตำบล ลูกพอ่ขุนรามคำแหงมหาราช ของกศน.อำเภอคีรีมาศลูกพ่อขุนรามคำแหง ได้จักกิจกรรมผู้สูงอายุเสร็จแล้ว
เข้าชม : [468]
12 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคีรีมาศรับเข็มเชิดชูเกียรติ จ.เชียงราย
กศน..อำเภอคีรีมาศรับเข็มเชิดชูเกียรติ จ.เชียงราย ในภาคเหนือจำนวน 6 เหรียญด้วยกัน
เข้าชม : [648]
10 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษากศน. อำเภอคีรีมาศ ได้รับหนังสือแบบเรียนแล้ว
กศน.อำเภอคีรีมาศได้แจกหนังสือแบบเรียนให้กับผู้เรียน กศน.ตำบลทั้ง 10 ตำบลแล้ว
เข้าชม : [390]
10 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคีรีมาศ จัดอบรมประชุมและสัมมนาส่งเสริมประชาธิปไตยและรณรงค์การเลือกตั้ง
กศน.อำเภอคีรีมาศ จัดอบรมประชุมและสัมมนาส่งเสริมประชาธิปไตยและรณรงค์การเลือกตั้ง
เข้าชม : [567]
10 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอคีรีมาศ จัดกิจกรรมไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา1/2554
กศน.อำเภอคีรีมาศได้จัดโครงการปฐมนิเทศและประกอบพิธีไหว้ครู ของนักศึกษา กศน.อำเภอคีรีมาศ
เข้าชม : [524]
3 / มิ.ย. / 2554 :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนชุมชน(กศน.ตำบล) จำนวน 6 แห่ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนชุมชน(กศน.ตำบล) จำนวน 6 แห่ง
เข้าชม : [669]
3 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2554
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2554 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เข้าชม : [400]
3 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดป้ายหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
นายสำราญ ใจดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย และเจ้าหน้าที่ครู กศน. ร่วมพิธีเปิดป้ายหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ บ้านหนองเตาปูน ม. 2 ต.หนองหญ้าปล้อง
เข้าชม : [633]
26 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดวังโคนไผ่ ม.4 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย โดยได้นำกิจกรรมเกี่ยวกับการทำไอติมโบราณ การทำขนมครกแฟนซี ร่วมให้บริการ
เข้าชม : [419]
24 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากร ด้าน it
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้าน it เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สำนักงานกศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย วัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โปรแกรม ระบบงาน ด้านit
เข้าชม : [518]
24 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2554 โดยกิจกรรมการปฐมนิเทศได้จัดลงตามพื้นที่ของ กศน.แต่ละตำบล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุตรการศึกษานอกโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น
เข้าชม : [580]
24 / พ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา กลุ่ม อสม. ภาคเรียนที่ 1/2554
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กลุ่ม อสม.ภาคเรียนที่ 1/2554 โดยกิจกรรมการปฐมนิเทศได้จัดลงตามพื้นที่ของ กศน.แต่ละตำบล เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุตรการศึกษานอกโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น
เข้าชม : [505]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th Webmaster : นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ