[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

ข่าวสาร กิจกรรม : ทั้งหมด
  

30 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เมืองสุโขทัย
กศน.เมืองสุโขทัย โดยการนำของผอ.สมมาตร คงเรือง ผอ.กศน.เมืองสุโขทัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย
เข้าชม : [637]
30 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายรักษ์ป่า รักษ์น้ำ
โครงการค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ วนอุทยาน ถ้ำลม ถ้ำวัง
เข้าชม : [392]
30 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาบุคลากร
บุคากรกศน.ทุ่งเสลี่ยมเข้ารับการพัฒนา
เข้าชม : [443]
30 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2/54
กศน.สวรรคโลก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 29 พ.ย. 54
เข้าชม : [360]
29 / พ.ย. / 2554 : ข่าวกิจกรรมกศน.
อบรม ครู กศน.ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย บุคลากรเข้าร่วมอบรม ครู กศน.ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ วันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมลายสือไทย สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย โดยอบรมเกี่ยวกับ ระบบ EIS ระบบ e-offices และการทำเว๊ปไซด์
เข้าชม : [429]
29 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมครู กศน.เชิงปฏิบัติการด้าน ict
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู กศน. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๕
เข้าชม : [460]
25 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสวรรคโลก ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ วษท สุโขทัย
กศน.อำเภอสวรรคโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วษท.สุโขทัย
เข้าชม : [1662]
20 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศนอำเภอคีรีมาศ พัฒนาครูด้านการเงิน พัสดุและสารบัญ
กศน.อำเภอคีรีมาศ ได้จีดอบรม ครู กศน.ตำบล ให้มีความรู้ในด้าน การเบิกจ่ายงบประมาณ ในเรือง การเงิน พัสดุ พร้อมกับเพิ่มเติมในเรื่องงานสารบัญ
เข้าชม : [476]
16 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านกานเงินบัญชี พัสดุ ยุทธศาสตร์และแผนงาน
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกานเงินบัญชี พัสดุ ยุทธศาสตร์และแผนงาน ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2554 ณ อาคารลายสือไท
เข้าชม : [610]
4 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2554
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2554 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
เข้าชม : [3018]
4 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ครู อาสาสมัคร กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ย ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [824]
3 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สวรรคโลก ประชุมปฏิบัติการฯ การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
ณ โรงแรมบ้านหมอรีสอร์ท ต.เมืองเก่า
เข้าชม : [436]
14 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเพณีออกพรรษาและการละเล่นตาชุชกชูชก
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ร่วมจัดงานประเพณีออกพรรษาและการละเล่นตาชูชก โดยเป็นตัวแทนในนาม ส่วนราชการอำเภอบ้านด่านลานหอย จัดขบวนรถ กัณฑ์ทานกัณฑ์ ในวันที่ 11 ตุลาตม 2554
เข้าชม : [1848]
20 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2554
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ทำการประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2554 ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 54 โดยกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการประเมิน กศน.ตำบล ทั้ง 7 แห่ง
เข้าชม : [1237]
1 / ส.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมสมรรถนะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เข้าร่วมโครงการอบรมสมรรถนะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ วันที่ 27-29 ก.ค. 54 ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์โฮเต็ล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
เข้าชม : [995]
30 / ก.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรมกศน.
กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลในเมือง จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เข้าชม : [468]
30 / ก.ค. / 2554 : ข่าวกิจกรรมกศน.
กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าชม : [532]
30 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
เข้าชม : [431]
28 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพบรรยากาศ กศน.เกมส์ กลุ่ม \\\\\\\\\\\\\\\"ห้าขุนศึก\\\\\\\\\\\\\\\"
ภาพบรรยากาศ กศน.เกมส์ กลุ่ม \\\\\\\\\\\\\\\"ห้าขุนศึก\\\\\\\\\\\\\\\" โดยมีจังหวัด สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการแข่งขัน
เข้าชม : [1299]
25 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อาสาสมัคร กศน.
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อาสาสมัคร กศน. วันที่ 25 ก.ค. 54 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย
เข้าชม : [420]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th Webmaster : นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ