[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

ข่าวสาร กิจกรรม : ทั้งหมด
  

2 / ส.ค. / 2555 : ข่าวทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ส่งนักศึกษาเข้าประกวดร้องเพลงในโครงการ “บันไดดาว”
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ส่งนักศึกษาเข้าประกวดร้องเพลงในโครงการ “บันไดดาว” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
เข้าชม : [1173]
22 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพิ่มทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ อ.ศรีนคร
การจัดกิจกรรมโครงการพัฒฯาคุณภาพผู้เรียนเพิ่มทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เข้าชม : [1658]
21 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบ N-net ของนักศึกษากศน.
กำหนดการสอบ N-net ของนักศึกษากศน. และระเบียบวิธีการ การเตรียมตัว สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
เข้าชม : [1190]
21 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุดขทัย และกศน. อำเภอเมืองสุโขทัยจัดนิทรรศการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุดขทัย และกศน. อำเภอเมืองสุโขทัยจัดนิทรรศการแสดงผลงานจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการแสดงผลงานด้านโครงงานของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เข้าชม : [663]
20 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประดับธงอาเซียนในการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมอาเซียน
การประดับธงอาเซียนในการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมอาเซียน
เข้าชม : [718]
16 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบติงานและขอความเห็นชอบในเรื่องของการจัดกิจกรรม กศน.ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
เข้าชม : [746]
16 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการน้อมจิตอาสาพัฒนาคุ้มครองผู้บริโภค ๘๕๒ ชุมชน ของคนสุโขทัย
นายแฉล้ม ธนาทิพยกุุล ผอ.กศน.อำเภอกงไกรลาศ นำ บุคลกร กศน.อำเภอกงไกรลาศและนักศึกษา กศน.อำเภอกงไกรลาศเข้ารับการอบรมโครงการน้อมจิตอาสาพัฒนาคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภค ๘๕๒ ชุมชน ของคนสุโขทัย
เข้าชม : [511]
13 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอทุ่งเสลี่ยม จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วัดกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
เข้าชม : [389]
13 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดกับกระแสการเปลี่ยนแปลง (Library for the next)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง \\\\\\\\\\\\\\\"ห้องสมุดกับกระแสการเปลี่ยนแปลง\\\\\\\\\\\\\\\" (Library for the next)
เข้าชม : [1086]
13 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศงาน กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้รับการนิเทศ งานกศน. โดยคณะนิเทศ จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เข้าชม : [566]
13 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จัดโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมอบรมการเขียนโครงงานนักศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย
เข้าชม : [399]
8 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ เยี่ยมเยียน กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย
ผอ.ปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ให้ข้อคิดและ แนวทางการพัฒนางาน กศน. แก่บุคลากร กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ในโอกาสประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เข้าชม : [740]
2 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารและบรรณารักษ์สัญจร
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้บริหารและบรรณารักษ์สัญจร ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เข้าชม : [503]
2 / ก.พ. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ไดจัดโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 30-31 ม.ค. ถึง 1 ก.พ. 2555 ณ อุทยานแงชาติตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เข้าชม : [574]
31 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีสัชนาลัยจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.
กศน.อำเภอศรีสัชนาลัยได้จัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน. สู่มาตรฐานคุณภาพมืออาชีพ วันที่ ๓๐-๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
เข้าชม : [514]
30 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชนและดำเนินการสอบเสร็จสิ้นไปแล้ว นั้น สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับ ดังนี้
เข้าชม : [508]
27 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ 26 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ม. 5 ต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
เข้าชม : [2038]
23 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2555
กศน.จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2555
เข้าชม : [548]
23 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2555
นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ ผอ.กศน.จังหวัดสุโขทัย และนายสมมาตร คงเรือง ผอ.กศน.อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
เข้าชม : [1530]
23 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธี \"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช\" ๓๖ ปี พระบรมราชานุสาวรีย์ ๗๒๙ ปี ลายสือไทย
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธี \"วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช\" ๓๖ ปี พระบรมราชานุสาวรีย์ ๗๒๙ ปี ลายสือไทย
เข้าชม : [2452]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th Webmaster : นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ