[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

ข่าวสาร กิจกรรม : ทั้งหมด
  

17 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ศรีสัชนาลัย ร่วมพิธีวันครู ณ โรงเรียนเมืองเชลียง
วันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวันไหว้ครู ณ โรงเรียนเมืองเชลียง
เข้าชม : [728]
13 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ณ ศรีสัชนาลัย
วันที่ 10 และ 11 มกราคม 2557 กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับห้องสมุดประชาชน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ตำบลหาดเสี้ยว และลานกิจกรรมพระยาลิไทย ตำบลศรีสัชนาลัย
เข้าชม : [749]
26 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จัดโครงการปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เข้าชม : [1422]
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อ.ศรีสัชนาลัย ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
วันที่ ๑๗ มกราคม กศน.อำเภอศรีสัชนาัลัย นำโดยนายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ (ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย) ได้พาคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเปิดงานวันพ่อขุนรามคำแหง
เข้าชม : [1421]
5 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556
กศน.อำเภอศรีสัชนาัลัยได้นำห้องสมุดประชาชนไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย
เข้าชม : [1083]
19 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากร
เข้าชม : [1047]
6 / ธ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายพระเกียรติวันที่ 5มหาราชา
บุคลากร กศน.อำเภอคีรีมาศ ร่วมถวายพระเกียรติวันที่ 5 มหาราชา ณ อำเภอคีรีมาศ
เข้าชม : [1049]
26 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชฯและศรีนครจัดกิจจกรมวันลอยกระทง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสรีสัชนาลัยและอำเภอศรีนคร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งแต่ 09.00 น. - 17.00 น.โดยมี สนง.กศน.จังหวัดสุโขทัยให้การสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ด้วย
เข้าชม : [873]
22 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัยร่วมกับท้องถิ่น เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น \"ไทคัพ\"
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัยร่วมกับท้องถิ่น เข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น \"ไทคัพ\"
เข้าชม : [1274]
14 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย โดยนายสมมาตร คงเรือง
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย โดยนายสมมาตร คงเรืองและนายอนุสรณ์ สอนง่าย เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
เข้าชม : [1196]
12 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคีรีมาศได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษา กศน. ที่จบในภาคเรียนที่ 1/2555 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
กศน.อำเภอคีรีมาศได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักศึกษา กศน. ที่จบในภาคเรียนที่ 1/2555 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
เข้าชม : [502]
25 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
เข้าชม : [2563]
18 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาเทียบระดัการศึกษา
วันที่ 10-11 ตุลาคม 2555 กศน.อำเภอคีรีมาศ เทียบระดับการศึกษา ณ แมกไม้รีสอร์ท จังหวัดตาก
เข้าชม : [1139]
11 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ต้อนรับการออกนิเทศติดตามความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ของ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ต้อนรับการออกนิเทศติดตามความก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ของ กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย
เข้าชม : [931]
11 / ต.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ปฐมนิเทศ ผู้ประเมินเทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 3/ 2555
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ปฐมนิเทศ ผู้ประเมินเทียบระดับการศึกษา รุ่นที่ 3/ 2555
เข้าชม : [864]
29 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดห้องสมุดประชาชนตำบล
กศน.อำเภอคีรีมาศ จัดให้มีการพัฒนา กศน.ตำบลให้มีห้องสมุดประชาชนตำบลขึ้น เพื่อบริการประชาชนในสตำบลและในปี 2555 กศน.อำเภอคีรีมาศ เปิดห้องสมุดประชาชนตำบล จำนวน 7 แห่ง
เข้าชม : [1361]
25 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ประเมิน พนักงานราชการรอบที่ 2
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ดำเนินการประเมิน พนักงานราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 โดยได้ประเมิน กศน.ตำบล เชิงประจักษ์ในพื้นที่ วันที่ 20-21 กันยายน 2555
เข้าชม : [643]
17 / ก.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัยเข้าร่วม มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555
กศน.อำเภอเมืองสุโขทัยเข้า่ร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555
เข้าชม : [901]
24 / ส.ค. / 2555 : ข่าวกิจกรรมกศน.
กศน.สุโขทัย ส่งนักกีฬา-กรีฑา สู้ศึกมหกรรม กศน.เกมส์ภาคเหนือ
กศน.สุโขทัย ส่งนักกีฬา-กรีฑา สู้ศึกมหกรรม กศน.เกมส์ภาคเหนือ
เข้าชม : [1846]
2 / ส.ค. / 2555 : ข่าวทั่วไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา
เข้าชม : [1240]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th Webmaster : นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายสุธิเชษฐ์ สร้อยสุวรรณ