[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

ข่าวสาร กิจกรรม : ทั้งหมด
  

9 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้จัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยถนนสีขาว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 โดยร่วมกับเทศบาลตำบลลานหอย และแขวงการทางอำเภอบ้านด่านลานหอย เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกิจกรรม มีการเดินร
เข้าชม : [677]
4 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.อำเภอคีรีมาศ ร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียน
นักศึกษา กศน.อำเภอคีรีมาศ ร่วมโครงการพัฒนาผู้เรียนปรับพื้นฐาน ปรับสภาพผู้เรียน ให้กับนักศึกษาใหม่ ในการดำเนินต่ามโครงการมีฐานการเรียนรู้จำนวน 10 ฐานการเรียนรู้ คือ 1 ฐานโครงสร้างการศึกษาพื้นฐาน 2 การทำ กพช. 3 การทำโครงงาน 4 ฐานกระบวนการ 5 ฐานด้านวิช
เข้าชม : [659]
4 / ม.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.อำเภอคีรีมาศ ได้รับหนังสือแบบเรียนจากการจัดทำจ้างพิเศษพิมพ์หนังสือแบบเรียนนักศึกษาภายใต้โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
นักศึกษา กศน.อำเภอคีรีมาศ ได้รับหนังสือแบบเรียนจากการจัดทำจ้างพิเศษพิมพ์หนังสือแบบเรียนนักศึกษาภายใต้โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
เข้าชม : [564]
24 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ประกอบสอบราคาซื้อหนังสือเรียน
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย มีความประสงค์สอบราคาซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่2/2553 โดยผู้สนใจตอดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ณ สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น. และกำหนดเ
เข้าชม : [543]
24 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ประกาศสอบราคาซื้อสื่อแบบเรียน
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อแบบเรียน
เข้าชม : [1242]
20 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย มีความประสงค์สอบราคาซื้อหนังสือเรียนภาคเรียนที่2/2553 โดยผู้สนใจตอดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ณ สำนักงาน กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2553 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น. และกำหนดเปิดซองวันที่ 24 ธันวาคม
เข้าชม : [635]
7 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บ้านด่านลานหอย จัดเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จัดกิจกรรม เนื่องในวัน 5 ธันวา 2553 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เข้าชม : [717]
5 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บ้านด่านลานหอย จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
กศน.บ้านด่านลานหอย โดย กศน.ตำบลลานหอย จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2553 ณ วัดหลวงพ่อปี้
เข้าชม : [979]
3 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคีรีมาศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2553
กศน.อำเภอคีรีมาศ โดยการนำของผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคีรีมาศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.ขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 2/2553 ตามตำบล
เข้าชม : [664]
3 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคีรีมาศ ร่วมโครงการสุโขทัย เมืองสุขภาพดี บนวิถีไทย
อำเภอคีรีมาศ ร่วมโครงการสุโขทัย เมืองสุขภาพดี บนวิถีไทย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
เข้าชม : [607]
3 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บ้านด่านลานหอย จัดโครงการผ้าขยะลดโลกร้อน
กศน.บ้านด่านลานหอย จัดโครงการผ้าป่าขยะลดภาวะโลกร้อน ณ วัดพฤกษาสวรรค์สุทธาวาส วันที่ 3 ธันวาคม 2553 โดยกิจกรรมมีการเดินขบวนแห่ผ้าป่าขยะ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เข้าชม : [3326]
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อบรมสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครอง
ผอ.กศน.อบรมสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครอง
เข้าชม : [640]
1 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคีรีมาศ ร่วมอบรมครู กศน.
กศน.อำเภอคีรมาศและกศน.อำเภอกลุ่มลูกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้จัดอบรมบุคลากรในด้านการทำแผนปฏิบัติราชการตำบลประจำปี 2554 และแนวทางการดำเนินการประกันภายใน ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ในวันที่ 23-24พฤศจิกายน 2553 มีคุลากร กศน.กลุ่มลูกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เข้าชม : [813]
21 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บ้านด่านลานหอย จัดกิจกรรมลอยกระทง
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน สืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 20พ.ย.2553 ณ วัดวังตะคร้อ
เข้าชม : [832]
21 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บ้านด่านลานหอย ออกหน่วยเคลื่อนที่
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ กับ อบจ.สุโขทัย ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา วันที่ 18 พ.ย.2553
เข้าชม : [800]
16 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาบุคลากร กศน.
กศน.อำเภอคีรีมาศ พัฒนาบุคลากร กศน.
เข้าชม : [739]
15 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคีรีมาศจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ในวันที่ 4-5 กศน.อำเภอคีรีมาศได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านสุขศึกษา-พละศึกษา สถานศึกษา 3D
เข้าชม : [1032]
12 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บ้านด่านลานหอย ร่วมอบรม ศรูกศน.
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมครูกศน.ระหว่าง วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2553
เข้าชม : [641]
11 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคีรีมาศ ร่วมอบรมครู กศน.
กศน.จังหวัดสุโขทัยได้จัดอรบมครูกศน.
เข้าชม : [648]
23 / ก.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ส่งครูศูนย์การเรีบยนชุมชน จำนวน 4 คน เข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำระดับสถานศึกษา หลักสูตร จิตสำนึกประชาธิปไตย สู่ความเป็นผลเมืองดี
เข้าชม : [987]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/13 ->
<< 10 11 12 13 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นางสาวยุพาพิน ดิษสวน