[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

13 / ส.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จัดโครงการพัฒนากลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.อำเภอคีรีมาศ ได้จัดโครงการพัฒนากลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มให้ได้รับความรู้ ขึ้นโดยใช้งบประมาณ ศูนย์ฝึกชุมชน (สส.) จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมพัฒนาอาชีพต่อในพื้นที่
เข้าชม : [1088]
31 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
กิจกรรม กศน.เคลื่อนที่
กศน.อำเภอศรีสัชนาลัย จัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านผาเวียง ตำบลแม่สิน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
เข้าชม : [1034]
26 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่
กศน.ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ได้จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านลานตาเมือง ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม
เข้าชม : [956]
28 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
กศน.ตำบลตลิ่งชัน ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ รร. ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ม. 3 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย
เข้าชม : [637]
21 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอำเภอยิ้ม
กศน.อำเภอกงไกรลาศร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มกับอำเภอกงไกรลาส
เข้าชม : [529]
9 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัีมพันธ์ กศน.ตำบล
โครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชันย์
กศน.ตำบลตลิ่งชัน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชันย์
เข้าชม : [1253]
6 / ธ.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
สร้าง กศน.ตำบลบ้านด่าน
กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้รับงบในการก่อสร้าง กศน.ตำบล โดยได้ก่อสร้างกศน.ตำบลบ้านด่าน ม.๒ ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย
เข้าชม : [887]
30 / พ.ย. / 2554 :
เรื่องเล่าขานตำนานท้องถิ่น ตำบลตลิ่งชัน
เรื่องถ้ำเขาพุ ถ้ำกระสุน การขุดร่อนทอง อีเมลิ้นดำ
เข้าชม : [358]
25 / พ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัีมพันธ์ กศน.ตำบล
กศน.อำเภอสวรรคโลก จัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่่
กศน.อำเภอสวรรคโลก ร่วมกับอำเภอสวรรคโลก จัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 1 ต.ย่านยาว
เข้าชม : [928]
3 / ต.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัีมพันธ์ กศน.ตำบล
ประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล
สรุปผลการประเมินมาตนฐาน กศน.ตำบลตลิ่งชัน
เข้าชม : [1054]
29 / ก.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตลิ่งชัน
นายสมชาย นาโตนด ครู กศน.ตำบลตลิ่ง เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต โดยมีนายสมชาย ไข่สุวรรณ์ นายอำเภอบ้านด่านลานหอย เป็นประธาน และมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 54 ณ หอประชุมอำเภอ
เข้าชม : [1079]
30 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัีมพันธ์ กศน.ตำบล
กศน.ตำบลในเมือง อ.สวรรคโลก จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลในเมือง อ.สวรรคโลก จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 22 กรกฎาคม 2554
เข้าชม : [1131]
30 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัีมพันธ์ กศน.ตำบล
กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าชม : [1634]
9 / มิ.ย. / 2554 : ข่าวประชาสัีมพันธ์ กศน.ตำบล
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(การเพาะเห็ดฟาง)
กศน.ตำบลตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอยจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(การเพาะเห็ดฟาง) ณ หมู่ 6 บ้านหนองเตาปูน ต.ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.54
เข้าชม : [6939]
10 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัีมพันธ์ กศน.ตำบล
ประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
นายสำราญ ใจดา ผอ.กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย และ นายสมชาย นาโตนด ครู กศน.ตำบลตลิ่งชันร่วมประชุมสัญจรของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เข้าชม : [1029]
27 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
แนะนำเว็ปไซด์ กศน.ตำบลวังน้ำขาว
แนะนำเว็ปไซด์ กศน.ตำบลวังน้ำขาว http://sukho.nfe.go.th/bdh02/
เข้าชม : [923]
6 / ธ.ค. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
ทอดผ้าป่าขยะ
กศน.ตำบลตลิ่งชัน นำนักศึกษา กศน.ตำบลตลิ่งชันเข้าร่วมกิจกรรมทอผ้าป่าขยะ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
เข้าชม : [864]
5 / พ.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
กศน.ตำบลตลิ่งชัน สังกัด กศน.อำเภอบ้านด่านลานหอย
แนะนำเว็บไซด์ กศน.ตำบลตลิ่งชัน http://sukho.nfe.go.th/bdh07/
เข้าชม : [1274]
27 / ก.ย. / 2553 : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
ประเพณีตานก๋วยฉลาก
กศน.ตำบลตลิ่ง เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตานก๋วยฉลากประจำปี 2553 ณ วัดวังหาด หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2553
เข้าชม : [2078]
30 / พ.ย. / 2552 : ข่าวประชาสัีมพันธ์ กศน.ตำบล
ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก
กศน.ตำบลสวรรคโลก จัดประชุม 11 ชุมชนเพื่อร่วมคัดเลือกกรรมการ กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
เข้าชม : [1734]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสุโขทัย
245 หมู่ 2  ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 64000  โทรศัพท์ 0-5565-1810  โทรสาร 0-5565-1808
e-mail : 
sukho_nfe@sukho.nfe.go.th
facebook : http://www.facebook.com/sukho.nfe  fanpage  :  http://www.facebook.com/sukho.nfefanpage
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นางสาวยุพาพิน ดิษสวน